Aankoop politiebureau roept heel veel vragen op
Logo denoordwijker.nl
Wel of geen aankoop, de verhuiswagens maken duidelijk dat de politie gaat vertrekken.
Wel of geen aankoop, de verhuiswagens maken duidelijk dat de politie gaat vertrekken. (Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Aankoop politiebureau roept heel veel vragen op

Het voorstel tot aankoop van het politiebureau werd door de commissie Bestuur Middelen en Economie gehouden in een sfeer vol vraagtekens. De grote hoeveelheid vragen, een groot aantal van technische aard, konden slechts voor een deel worden beantwoord.

Louis Koppel (GL), als eerste woordvoerder, stelde dat het in de voorliggende notitie ontbrak aan concrete en belangrijke informatie. Zoals bijvoorbeeld over de maatschappelijke organisaties die belangstelling zouden hebben om te participeren. Michel van Dormolen (VVD) verwoordde, naar wat later bleek, de gedachte van de meerderheid van de commissie. Hij zei dat zijn fractie naar aanleiding van het raadsvoorstel, kwam tot een waslijst met kritische vragen.

Hij merkte op: ‘Wethouder, u komt met een kladje in een exelletje, met mooie getallen waar echter heel veel vragen bij zijn te stellen. Wij vragen ons af, waarom staat al die informatie niet in het collegevoorstel? Moeten we heus avond al die vragen stellen of is het beter om hier terug te komen met een compleet voorstel, waar al die informatie dan in staat?’

De wethouder bleek daartoe zeker bereid maar vergadervoorzitter Warmerdam besloot op formele basis dat toch eerst alle woordvoerders hun vragen moesten stellen. Daarbij gaf ze de wethouder de ruimte om per vraag zijn reactie te geven en dat maakte de discussie vaak verwarrend en zeker tijdrovend. Elk antwoord bleek weer opnieuw vragen bij de commissieleden op te roepen.

De voor de hand liggende conclusie werd uiteindelijk toch dat het collegevoorstel werd teruggenomen en dat er een nieuw voorstel met veel meer inhoudelijke informatie zal worden voorgelegd.

Voorzitter Warmerdam wilde een volgende discussie hierover direct in de gemeenteraad maar dat stuitte op nadrukkelijk protest van Louis Koppel. Die betoogde dat niet de voorzitter maar de commissie gaat over hoe er met voorstellen wordt omgegaan. Een protest waar alle fracties zich bij aansloten zodat de door wethouder toegezegde nota van toelichting in een volgende commissievergadering aan de orde komt.

Meer berichten