Plannen Jan Kroonsplein mogelijk terug bij af
Logo denoordwijker.nl
<p>Een appartementenhotel op deze plek op het Jan Kroonsplein stuit op bezwaar van omwonenden. Foto: WS</p>

Een appartementenhotel op deze plek op het Jan Kroonsplein stuit op bezwaar van omwonenden. Foto: WS

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Plannen Jan Kroonsplein mogelijk terug bij af

Een heet hangijzer is nog steeds de ontwikkeling van het Jan Kroonsplein. Zo’n langlopend dossier waarbij maar geen finale beslissing wordt genomen. Besluiteloosheid bleek opnieuw troef.

Wethouder Roberto ter Hark maakte duidelijk dat er na 16 jaar oeverloos discussiëren en voorbereiden nu wel de tijd is aangebroken om eindelijk eens politieke daadkracht te tonen. Maar de tien partijen in de gemeenteraad zagen geen kans om in deze commissievergadering eensluidend tot beluit te komen.

Als inspreker was er deze avond Paul van Hattem als de vertegenwoordiger van de bewonersgroep ’Tegengeluid aan Zee’. Die mild maar zeer indringend verslag deed van een langdurige periode van miscommunicatie tussen gemeente en bewoners. En bovendien van het systematisch negeren van bezwaren, wensen en suggesties van de omwonenden. Hij stelde dat de plannen werden ontwikkeld door architect Arie Korbee, die als vastgoedeigenaar ook belangen heeft in het gebied van architect. Hij merkte op: ‘Dit is wat wij als bewoners zien als een slager die zijn eigen vlees keurt.’

Tegengeluid

Hij wees vervolgens op een mogelijk discutabele rol van een voormalig gemeenteraadslid die zelf ook belangen had. Die samen met de directeur van Museum Noordwijk een droomsessie mocht presenteren. Met als gevolg dat vanuit het museum en de woning van het gemeenteraadslid er vrij uitzicht is over een gecreëerd pleintje. ‘Tegengeluid aan Zee’ ging ook in op de parkeergarage, de parkeerkosten van omwonenden, de plannen van Admiraal en bovendien op de betrouwbaarheid het Openbaar bestuur. Opvallend genoeg werd aan deze details door de politiek nagenoeg geen aandacht besteed.

Hotel

Vanuit de politiek kwamen vooral reacties op het in de plannen prominent aanwezige gezinshotel aan de Parallelboulevard. Het hotel heeft een basisoppervlakte van 400 m² en een hoogte van 17 meter. Vanuit de politiek kwamen diverse vragen over de voorgenomen ontwikkeling maar vooral over dit hotel en de sfeer die zou moeten worden gecreëerd.

PUUR Noordwijk bleek de eigen plannen en die van hun voormalig wethouder te hebben geschrapt en pleitte nu voor woningbouw ter plekke die zeer selectief aan eigen inwoners zou moeten worden toebedeeld. Men vond Groen Links en NZL aan hun zijde.

Visserhuisjes

GroenLinks was bereid om geld uit grondbedrijf te onttrekken en 2,5 miljoen euro extra te besteden aan de woningbouw. De PvdA dacht aan het bouwen van nostalgische vissershuisjes. Hoe dit precies moest bleef echter nog even de vraag. Raadslid Gerard Duijndam (VVD) constateerde 2 voorgelegde keuzes: of er gebeurt niets of er komt een grootschalig plan. Hij zag een derde oplossing in een andere bouwwijze maar dat is volgens de VVD wel een kwestie van geld.

Dick Gutlich (D66) bleef bij de keuze voor een kleinschalig dwaalgebied met de uitstraling van een vissersdorp. Waarbij de bouwhoogtes en de in- en uitrit van de parkeergarage nog eens in ogenschouw zouden moeten worden genomen.

Meer berichten