Financiering gezocht voor nieuwe speeltuin Zeester
Logo denoordwijker.nl
Foto: PR

Financiering gezocht voor nieuwe speeltuin Zeester

In Kinderdagcentrum De Zeester op woonzorgpark Willem van den Bergh wordt dagelijks aan ruim 50 kinderen dagbesteding geboden. Door hun beperking en autisme zijn veel van deze kinderen niet in staat om naar een speeltuin in de buurt te gaan, of aan te sluiten bij een sportclub.

Zij zijn gebaat bij een speel/beweegtuin in de veilige omgeving van hun dagverblijf, zodat zij daar gebruik van kunnen maken op de momenten waarop zij dit nodig hebben. Speeltoestellen zijn kostbaar en geld om speeltoestellen voor de Zeester te kopen is er niet. Speeltoestellen mogen namelijk niet uit de reguliere zorgbudgetten worden betaald. Daarom is voor de aanschaf van deze nieuwe speeltuin een fondsenwervende actie opgezet.

Spelen is gezond
De kinderen zouden maar wat graag heerlijk in een tuin willen spelen waar ze kunnen ontspannen, ontwikkelen en hun energie kwijt kunnen. Op dit moment nodigt de tuin niet erg uit om gezellig in te spelen. Het streven is om vier speeltoestellen te kunnen kopen en een verouderde schommel te kunnen vervangen.

Inmiddels is al ruim 23.000 euro aan gulle giften ontvangen of toegezegd! Er zijn zelfs medewerkers, die (een deel van) hun Corona-zorgbonus hebben gedoneerd! Draagt u de kinderen van de Zeester een warm hart toe en wilt u ook een bijdrage doen? Die is van harte welkom! We hebben nog € 9.000,- nodig.

Kijk op de Facebook pagina van de Zeester: www.facebook.com/GDCdezeester of neem contact op met Lia Olthof, projectleider op 06-12294568 of lia.olthof@sheerenloo.nl. Direct een donatie doen kan natuurlijk ook, u kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL84 FVLB 0226 4170 69 van Stichting Cliëntfonds van ’s Heeren Loo o.v.v. Tuin Zeester Noordwijk Projectnummer 40215750119.

Meer berichten