Logo denoordwijker.nl
Foto:

Groene sector verovert basisscholen met Tuinbouw Battle

Groepen 7 en 8 van de basisschool leren de groene sector kennen tijdens de Tuinbouw Battle (TBB). Op hun eigen mobiele kar telen leerlingen tulpen die zij vervolgens mogen verkopen. Daarmee verdienen zij geld voor een aankoop voor de klas of het schoolplein.

In het najaar van 2020 hebben leerlingen van vier scholen in de regio veel geleerd tijdens de TBB. Aan de hand van het online lesprogramma leerden zij hoe ze de tulpen konden laten groeien, hoe je deze het beste kon verkopen en was samenwerken en communicatie een essentieel onderdeel. Dat alles in de groene context. Er is een mooie opbrengst behaald met de verkoop van de bossen tulpen en in maart mogen de volgende scholen starten.

Doel van de Tuinbouw Battle is jongeren (meer) kennis bij te brengen over en te enthousiasmeren voor leren en werken in het sierteeltcluster, wat een groot aandeel heeft in de regionale arbeidsmarkt. Vanwege de toenemende vraag naar vergroening liggen er mooie kansen voor een opleiding en carrière in de groene sector. Op deze manier krijgt het imago van de sector, en dus onze regio, een boost.

De Tuinbouw Battle wordt als compleet project aangeboden: de teeltkar wordt, met alle toebehoren en lesprogramma, kosteloos ter beschikking gesteld en geleverd. Experts uit de sector begeleiden de klas en delen hun kennis om de leerlingen te enthousiasmeren voor het sierteeltcluster. Zowel de mobiele teeltinstallatie als het lespakket en de bollen worden tijdens de battle kosteloos ter beschikking gesteld door Greenport Duin- en Bollenstreek en haar partners (Stimuflori, Holland Rijnland, Container Centralen, lokale Rabobanken en Wellantcollege) in het project. 

Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek ziet graag dat de scholen in de regio gebruik maken van interactieve lespakketten/gastlessen en/of praktijkbezoeken. Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger mensen bij de regio en al haar activiteiten betrokken worden, hoe groter de kans dat jongeren zich ook in hun eigen leefomgeving verder ontwikkelen op het gebied van werk en zinvolle vrijetijdsbesteding. Dat draagt bij aan een krachtige economische en sociale regio!

Wil je met jouw school meedoen aan de Tuinbouw Battle? Dat kan! Meld je aan via info@oadb.nl en kijk voor meer informatie op www.oadb.nl/bekend-maakt-bemind/tuinbouw-battle/ of https://greenportdb.nl/tuinbouw-battle/ 

Meer berichten