‘Bouw Losplaatsweg fase 2 mag maar moet niet’
Logo denoordwijker.nl
<p>Of er daadwerkelijk nog een fase twee komt blijft voorlopig een open vraag. | Foto: Archief</p>

Of er daadwerkelijk nog een fase twee komt blijft voorlopig een open vraag. | Foto: Archief

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

‘Bouw Losplaatsweg fase 2 mag maar moet niet’

Na de politieke storm rondom de eerdere bouwplannen van Van der Wiel Bouw BV aan de Losplaatsweg laat deze week de grondeigenaar Jan van Haarlem van zich horen. Hij stelt de gemeenteraad en het college van B&W op de hoogte van zijn standpunten inzake de ontstane situatie.

Jan van Haarlem vraagt via zijn advocaat om de aan Van der Wiel Bouw BV verleende omgevingsvergunning voor de bouw van 13 beneden- en bovenwoningen met een ondergrondse parkeergarage, per direct in te trekken.

‘Misleid’

In een uitgebreide omschrijving probeert de jurist het college te overtuigen dat Jan van Haarlem vol goed vertrouwen met Van der Wiel Bouw BV, die eerder tot volle tevredenheid zijn bedrijfspand en privéwoning had gebouwd, in zee ging. Maar vervolgens door Van der Wiel volledig werd ‘misleid’ en dat gedane toezeggingen niet werden nagekomen.

De advocaat van Jan van Haarlem schrijft dat deze actie onderneemt omdat zijn client niet langer wil worden aangesproken op bouwplannen waarvoor hijzelf nooit vergunning heeft aangevraagd.

Hij stelt bovendien vast dat dat de vergunning op onjuiste opgave van gegevens van Van der Wiel Bouw BV is verleend, dat niet is voldaan aan de voorwaarden die aan de vergunning werden verbonden en dat er 3 jaar lang geen handelingen zijn verricht. En dat de bouwwerken bovendien langer dan 26 weken hebben stil gelegen. Op grond daarvan zou de vergunning per direct kunnen worden ingetrokken.

‘Eerlijke vent’

In een reactie zegt Ab van der Wiel dat hij verbaasd is over de brief van Jan van Haarlem, die hij een eerlijke vent noemt waar hij altijd heel plezierig mee heeft samengewerkt. Hij ontkent nadrukkelijk dat er sprake is van misleiding van zijn kant. Hij stelt vast dat Jan van Haarlem juist wordt misleid door een van zijn adviseurs.

Van der Wiel: ‘Er geen sprake van moéten bouwen maar van mógen bouwen. Daarom was er bij de aanvraag ook sprake van een tweede fase. Niet moeten maar mogen. En dus heeft Jan van Haarlem juist goud in handen en dat gun ik hem van harte. Het zou heel onverstandig zijn te vragen de vergunning in te trekken. Want onze afspraken daarover met de gemeente Noordwijk waren en zijn nog steeds overduidelijk.’

Of B&W overgaat tot het gevraagde intrekken van de vergunning zal mogelijk snel in collegeverband worden besproken.

Meer berichten