Logo denoordwijker.nl
<p>Belanghebbenden kunnen in deze tijd niet zoals vroeger aanwezig zijn bij belangrijke politieke onderwerpen.</p>

Belanghebbenden kunnen in deze tijd niet zoals vroeger aanwezig zijn bij belangrijke politieke onderwerpen.

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Drukke periode voor lokale politiek

Na de raadsvergadering waarin gemeenteraad na langdurige discussies de woonvisie vaststelde, een motie aannam om de overlast van houtstook in te perken en ook de motie over differentiaties GOM-clusters, komt er nu een belangrijke een drukke periode voor de Noordwijkse politiek. Met opnieuw veel diversiteit in onderwerpen. 

In de verschillende commissievergaderingen werd deze week o.a. aandacht besteed aan het grondbedrijf en bijbehorende grondexploitatie, de integrale toegang van burgers tot de zorg en zijn organisaties, een beleidsnota met de titel ‘Gelukkig leven’ over welzijnsbeleid de komende jaren en tot slot de plannen voor het verduurzamen van de straatverlichting.

Het behandelen van het voorstel bestemmingsplan Zilkerbinnenweg werd wegens tijdgebrek uitgesteld. Maar men boog zich verder nog wel over de misstanden in het gebruik van woningen, de diverse gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten en bovendien over de ontwikkeling van het Jan Kroonsplein.

Presentaties

Veel politieke partijen moesten tijdens de behandeling van diverse onderwerpen worden bijgepraat over bestaande afspraken en eerder genomen besluiten. Dat gebeurde via een viertal presentaties door de ambtelijke organisatie. De gestelde vragen maakten pijnlijk duidelijk dat er bij de volksvertegenwoordiging nog veel onwetendheid en noodzakelijke kennis is die nodig is voor een juiste beeldvorming.

Deze week is de politiek druk met de voorbereiding op de commissievergadering waarin de behandeling van de nieuwe omgevingsvisie met de titel ‘Samen maken we de toekomst van Noordwijk. Een belangrijk document waarin Noordwijk het toekomstig beleid tot in details gaat vastleggen. Het college noemt de omgevingsvisie hét strategisch kader waar het gaat om de leefomgeving.

Omgevingswet

Hiermee wordt vroegtijdig voorgesorteerd op de Omgevingswet die mogelijk per 2022 in werking treed. Daarbij is ook het regionale beleid van belang. Met name de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport moet volgens het college als van zelfsprekend worden voortgezet om in te waken over de eigen positie in het grotere geheel. Opvallend detail is dat juist de buurgemeenten Katwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom met kritische zienswijzen kwamen over het ontbreken van registratie van de bestaande regionale afspraken. Terwijl zij juist de bestaande samenwerking waarderen en willen voortzetten.

Op 16 februari is er dan de maandelijkse raadsvergadering met deze keer een agenda met een achttal onderwerpen waaronder het gebruik van woningen.

Meer berichten