Plannen voor Julianahofje even in de ijskast
Logo denoordwijker.nl
Voorlopig liggen de plannen voor een Julianahofje nog in de ijskast.
Voorlopig liggen de plannen voor een Julianahofje nog in de ijskast. (Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Plannen voor Julianahofje even in de ijskast

Terwijl Noordwijk hunkert naar sociale woningbouw, liet de gemeente Noordwijk deze week weten dat het plan van 13 sociale huurwoningen en de vier 2-onder 1-kapwoningen naar alle waarschijnlijkheid niet gaat worden uitgevoerd.

De afgelopen tijd was hier al heel veel over te doen omdat omwonenden veel bezwaar maakten. Met name omdat geplande infrastructuur zou zorgen voor ongewenste gevaarlijke situaties bij de verkeersafwikkeling. Er werd direct aangekondigd dat al het mogelijke zou worden gedaan om uitvoering van de huidige plannen te voorkomen.

Het blijkt nu dat de plannenmakers, met name woningbouwcorporatie Stek en Van Rijn Bouw, bij het college te hebben aangekondigd dat er voorlopig geen verdere actie zal worden genomen. Een opvallend besluit want er was al veel tijd en energie ingestoken.

Draagvlak

Er werd naarstig naar maatschappelijk draagvlak gezocht nadat de eerste plannen in een voorontwerpbestemmingsplan ter visie werden gelegd. Toch ging de gemeenteraad, ondanks de eerder genoemde bezwaren, eensgezind akkoord om een volgende stap te maken en het definitieve plan ter visie te leggen. Nu wordt dus door de ontwikkelaars voorlopig een pas op de plaats gemaakt waardoor de bedrijfsbebouwing met kassen en schuren nog niet hoeft te wijken voor woningbouw. Met name werd gerekend op de 13 sociale huurwoningen die in het plan werden verwerkt.

Wat nu?

De vraag wat er nu staat te gebeuren kan nog niet worden beantwoord. Het is denkbaar dat er gebruik worden gemaakt van de 30%-voorwaarde zodat een plan van bijvoorbeeld 6 villa’s plus 3 sociale koopwoningen ook tot de mogelijkheden behoort. Of de grondeigenaren dit zullen overwegen is onduidelijk.

Wethouder Alkemade geeft in een reactie aan dat hij met dit soort oplossingen niet akkoord zal gaan. Hij hoopt dat de sociale huurwoningen toch snel gerealiseerd kunnen worden. Of dit moet gaan gebeuren in een compleet nieuw plan is nog de vraag. De actuele stijging van bouwkosten, de mogelijke langdurige procedures en de maatschappelijke verontwaardiging maken het er niet eenvoudiger op.

Stek

Naar aanleiding van de recente berichten over het Julianahofje kregen we van woningcorporatie Stek nog een verhelderende reactie. Waaruit blijkt dat wat hen betreft het plannetje zeker niet van de baan is. Omdat er met de aannemer een principe overeenkomst was tot najaar 2019, die overigens al een keer werd verlengt, en omdat er protesten blijven van de omwonenden neemt men nu de tijd om te heroverwegen. De ingebrachte bezwaren over de parkeerdruk en de verkeersbewegingen, plus de hoogte van de vier vrije sector-woningen die in het plan zijn opgenomen, vormen daar de aanleiding toe.

De mogelijkheid dat omwonenden naar de Raad van State gaan kan voor jarenlange vertraging zorgen. Ook al omdat de bouwkosten explosief blijven stijgen wordt naarstig gezocht naar een manier om de plannen te laten slagen. Want zeker is dat de woningcorporatie het schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen in Noordwijk wil bestrijden. Stek laat weten: ’We vinden het nog steeds een mooi plan zowel in opzet als in uitvoering. Uitgangspunt blijft dat we erg gemotiveerd zijn om dit plan toch te laten slagen. Want voor ons is elke sociale huurwoning er één.’

Meer berichten