Woonvisie met ambitie moet bouwstroom activeren
Logo denoordwijker.nl
<p>In de digitale vergadering over de Woonvisie moest wethouder Alkemade veel uitleg geven aan belanghebbenden.</p>

In de digitale vergadering over de Woonvisie moest wethouder Alkemade veel uitleg geven aan belanghebbenden.

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Woonvisie met ambitie moet bouwstroom activeren

Deze week wordt in de gemeenteraad, na een langdurige voorbereiding opnieuw gedebatteerd over de woonvisie. Een belangrijk beleidsdocument met daarin opgenomen de dilemma’s en opgaven betreffende de huisvesting tot 2030. Het college koos voor ‘Alle zeilen bijzetten’ als titel van de nota woonvisie.

Naar alle waarschijnlijkheid zal een meerderheid van de raad zich achter het collegevoorstel scharen. Dat werd duidelijk in nog een laatste bijeenkomst waarbij verantwoordelijk wethouder Theo Alkemade nog weer eens een keer in overleg ging met de politiek. Daarbij waren ook woningcorporaties Stek en Sint Antonius van Padua alsmede de beide verenigingen van huurdersbelangen plus Task Force Huisvesting Arbeidsmigranten.

Deze laatste organisatie werd vertegenwoordigd door Dennis van de Voort, die opnieuw de rol van de gemeente Noordwijk benadrukte. Het aanpassen van de bestemmingsplannen om maatwerkoplossingen te realiseren is een eerste vereiste maar daarmee is de kous nog lang niet af. Er zullen dan ook snel moeilijke politieke keuzes gemaakt dienen te worden. Want de huisvesting voor arbeidsmigranten, tegenwoordig Internationale werkers genoemd, blijft voor grote problemen zorgen.

Vanuit de beide woningcorporaties kwamen de bekende geluiden over het stagneren van bouwstromen en het stijgen van de bouwkosten. Daardoor staan de gehanteerde bedragen al bij voorbaat onder grote druk. Toch keek directeur Willem Van Duin optimistisch naar de toekomst omdat zijn corporatie Stek over voldoende middelen beschikt om de wensen die in de woonvisie staan, te realiseren. Voor St. Antonius van Padua zaten er wel knelpunten, zoals maatschappelijk gebonden woningen, in de Woonvisie. Men voorziet problemen voor de periode 2025-2030. Aan wethouder Alkemade om genoemde uitdaging te faciliteren.

Opvallend moment was een felle reactie vanuit de Stichting huurders belangen Noordwijk. Voorzitter en voormalig wethouder Hans Bakker reageerde boos over een uitspraak van wethouder. Daarbij werd niet duidelijk of hier de voorzitter of de voormalig wethouder een reactie gaf.

Wethouder Theo Alkemade maakte de opmerking dat er tussen 2015 en 2018 een achterstand in de bouwstroom werd opgelopen. Hans Bakker reageerde direct en fel: ‘Ik vind dit niet netjes wethouder. U bent er zelf de oorzaak van dat er geen enkel perspectief wordt geboden.’ Alkemade bleef echter stoïcijns en vulde aan dat er inmiddels een nieuw beleid wordt uitgevoerd, dat het saldo in Offem Zuid recentelijk kon worden verhoogd en dat er naast Bronsgeest bovendien diverse extra plannen zijn zoals o.a. bij Hoogwaak, het Zilveren Kruis en in de toekomst bij het terrein van Verloop.

Het pleidooi van Nick van den Berg met gewenste initiatieven voor tiny houses kon wel rekenen op veel sympathie maar uitvoering lijkt moeilijk door de fysieke ruimte van 100 vierkante meter die zo’n woninkje in de praktijk vereist.

Vanuit de politiek kwam deze keer opnieuw nog een onverwacht groot aantal politieke vragen en opmerkingen. Die werden door de wethouder naar tevredenheid beantwoord. Bovendien volgt nog de debatraad op 26 januari. Daarbij kunnen naast de nota van beantwoording op de inbreng van de 4 thema’s: ‘volle inzet voor meer nieuwbouw’, ‘juiste woningen toevoegen’, ‘mogelijkheden voor prettig thuis wonen’ en ‘naar een klimaatneutraal Noordwijk’, opnieuw aan de orde komen. De raad gaat zich bovendien uitspreken over de vele inspraakreacties die de Woonvisie opleverde.

Meer berichten