Geslaagde kerstpakkettenactie
Logo denoordwijker.nl
Foto: pr

Geslaagde kerstpakkettenactie

Noordwijk • De Kerstpakkettenactie van Noordwijk 2020 was gericht op twee doelgroepen: ontvangers die extra aandacht behoeven tijdens de kerstperiode en ontvangers die meer een materiële behoefte hebben. De commissie bestond uit vertegenwoordigers van de beide Diaconieën van de Protestantse en Katholieke kerken in Noordwijk. 

Pakweg 25 enthousiaste vrijwilligers zijn hard bezig geweest om de aanmeldingen voor de kerstpakketten te verwerken. Alle 200 pakketten werden bezorgd en bij 50 gezinnen met kinderen onder de 12 jaar werd ook een tasje met wat extra’s voor kinderen bezorgd.

Ook werden ruim 190 kerstattenties uitgedeeld.

De actie werd financieel ondersteund door de beiden kerken van Noordwijk. Maar ook veel meelevende Noordwijkers hebben financieel bijgedragen of waren bereid om van hun eigen kerstpakket een deel af te staan voor deze actie, waarmee een deel van de 200 pakketten kon worden samengesteld. Daarnaast werden ook financiële bijdragen ontvangen van de Van Limburg Stirum Stichting, Keurslager Krijn van der Bent en Kadoburo BV uit Rijnsburg. De kinderen van de Bronckhorstschool hebben een flinke bijdrage geleverd door veel producten in te zamelen.

De Commissie Kerstpakkettenactie dankt iedereen die aan het welslagen van deze actie heeft bijgedragen.

Meer berichten