Logo denoordwijker.nl
Het veranderende autobezit rechtvaardig aanpassen van de parkeernormen, ook voor sociale woningbouw.
Het veranderende autobezit rechtvaardig aanpassen van de parkeernormen, ook voor sociale woningbouw. (Foto: Wim Siemerink)

Parkeernormen worden snel aangepast

Vorige week was een nota over aanpassen van de parkeernormen die worden gehanteerd bij de realisatie van nieuwe plannen aan de orde. Daarin zijn nieuwe fenomenen toegevoegd in de vorm van het fietsparkeren, deelfietsen en deelauto’s. Het aanpassen van de normen in de bestaande winkelgebieden, de rolverdeling tussen gemeentebestuur en initiatiefnemers, gebiedsgerichte en doelgroepgerichte normen, werden belangrijke onderwerpen van gesprek.

De nota is nog een gevolg van de fusie waardoor harmonisatie noodzaak is. Indien de Nota parkeernormen niet voor 1 januari is vastgesteld kunnen plannen niet meer getoetst worden aan die nieuwe parkeernormen. Bouwplannen lopen dan mogelijk vertraging op of kunnen niet aan gemeentelijk beleid worden getoetst. De gemeenteraad wordt daarom op de valreep, in de laatste raadsvergadering van 2020, gevraagd om akkoord te gaan. Feitelijk dus een laatste kans.

‘Helaas zijn er geen insprekers’, stelde de voorzitter bij aanvang van de digitale bijeenkomst vast. Wethouder Roberto ter Hark reageerde fijntjes op de verkapte oproep tot protest: ‘Kennelijk voldoet deze nota aan de verwachtingen van alle belanghebbenden waarmee overleg is gepleegd.’

Niet realistisch

Het voorstel van Hofmans (GL) om benzine- en dieselauto’s heel actief te gaan weren in Noordwijk werd door de wethouder als ‘nauwelijks realistisch’ afgedaan.

Hij legde verder uit dat het in de nota voornamelijk maar niet alleen gaat om het aantal te realiseren parkeerplaatsen voor fiets en auto bij nieuwbouw of transformatieprojecten. Hij gaf nog aan dat er een nieuw fenomeen wordt gelanceerd met het toevoegen met meer ruimte voor gebruik van deelauto’s en deelfietsen. Waardoor de norm naar beneden kan worden bijgesteld. Het college kiest met de nota voor een duidelijke rolverdeling tussen de gemeente en de initiatiefnemer van een nieuwe ontwikkeling. Daarbij kan het ook gaan om wijziging in bestemming of een nieuw gekozen functie voor bestaande ontwikkelingen.

Positieve reacties

Vanuit de politiek kwamen er een aantal vragen. Jaap de Moor (BN) pleitte voor extra blauwe zones in het centrum van Noordwijkerhout. Karel van Herwaarden drong aan op het verbeteren van OV wat het bezit van auto’s zou doen verminderen. Dorus Vissers (PUUR) was vol lof over de nota en stelde vast dat de jeugd veel minder de wens heeft om voor de deur te parkeren.

Gerard Duijndam (VVD) wilde het meer mogelijk maken van omvormen van leegstaande winkels tot woningen. De wethouder was hier over terughoudend. Wel wordt het mogelijk om op de tweede etage, bewoning toe te staan. Daarop reageerde de heer Rodenburg (NZL) met te vragen om voorzichtigheid. Hij constateerde bewoning van winkelpanden door groepen arbeidsmigranten, die elk hun eigen auto voor de deur parkeren.

In de debatraad zal er nog eens extra aandacht aan worden besteed aan de technische details.

Meer berichten