Logo denoordwijker.nl
<p>Emielenne van Mil overhandigde het CJG-manifest aan wethouder Dennis Salman.</p>

Emielenne van Mil overhandigde het CJG-manifest aan wethouder Dennis Salman.

(Foto: krolFoto)

Centrum voor Jeugd en Gezin overhandigt manifest

Op woensdag 9 december overhandigde Emielenne van Mil, coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin en netwerkregisseur voor het preventieprogramma Jeugd Noordwijk, het manifest ‘Voor de Jeugd Noordwijk!’ aan wethouder Dennis Salman.

Door Ina Verblaauw

Het gebruik van jeugdhulp staat onder druk. Er is een stijgende lijn in het gebruik van steeds duurdere jeugdhulp. Het manifest omschrijft de uitvoering aan het Preventie Programma Jeugd voor de jaren 2021-2024. Het doel is de kinderen van Noordwijk gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien, zodat ze een boost krijgen die ze helpt in hun ontwikkeling, waar ze de rest van hun leven baat bij hebben. Het manifest omschrijft dit in een aantal stappen.

Van Mil noemt een aantal voorbeelden: “Uit onderzoek is gebleken dat in Noordwijk o.a. het gebruik van alcohol onder jeugd hoger ligt dan in de regio. Ook de ouders en ouderen gebruiken daarvan meer dan in de omliggende gemeenten. Dat is een punt waar wij op in gaan zetten”. Een ander voorbeeld is dat kinderen wel veel sporten, maar daarbuiten veel te weinig bewegen. Meer bewegen zal ook een effect hebben op het middelengebruik en je beter voelen op den duur”.

Ook het veilig gebruik van social media zal nadrukkelijk aan de orde komen, evenals pestgedrag en het verhogen van het veiligheidsgevoel en het vergroten van een veilige thuissituatie. De uitvoering van het manifest is een samenwerking tussen alle betrokkene instanties zoals jongerenwerk, leerplicht, scholen, bureau HALT, boa’s, Goed Bezig, Sportbedrijf, Vluchtelingenwerk, Bibliotheek, Brijder, Rivierduinen, Welzijn Noordwijk, GGD en Kwadraad.

Het is een ambitieus plan waar alle betrokken partijen de schouders onder gaan zetten. Gezond, veilig en kansrijk opgroeien, het zijn allemaal elementen om de onze jongeren van 0 tot 23 jaar een steun in de rug voor de toekomst te geven.

Meer berichten