Logo denoordwijker.nl
<p>&ldquo;Noordwijk is niet van de projectontwikkelaars, maar vooral van haar eigen bewoners&rdquo;, vindt team Noordwijk aan Zee 2.&nbsp; | Foto: PR</p>

“Noordwijk is niet van de projectontwikkelaars, maar vooral van haar eigen bewoners”, vindt team Noordwijk aan Zee 2.  | Foto: PR

(Foto: )

Visie voor de toekomst

De concept-Omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst voor Noordwijk’ is samengesteld door ruim 150 bewoners. De afgelopen maanden hebben zij hard gewerkt aan hun eigen visies voor de toekomst van Noordwijk.

Reinier Brakema is één van de deelnemers betrokken bij de visie. Als onderdeel van team Noordwijk aan Zee 2. We kijken terug op het proces van de Omgevingsvisie; de samenwerking en het eindresultaat. Reinier: “Het hele proces is natuurlijk ontzettend gehinderd door corona, maar het is opvallend dat mensen toch willen werken aan de visie. Met de digitale middelen, werkte dat ook.”

Vanuit de diverse teams groeide er volgens Reinier langzamerhand meer vertrouwen, dat was in het verleden niet altijd vanzelfsprekend met de gemeente. “De begeleiding van procesmanager Simone Diegenbach heeft veel bijgedragen. Zij bleek te werken met zorgvuldigheid en respect, en tegelijkertijd ook een goede resultaatgerichtheid.”

Tijdens de startbijeenkomst bleek dat de leden uit het team van Reinier grofweg dezelfde basisvisie hadden. Dat maakte later de digitale samenwerking soepeler. Er waren twee onderwerpen die er bij de kennismaking al meteen uitsprongen: “Noordwijk is niet van de projectontwikkelaars, maar vooral van haar eigen bewoners”, en ‘de rol van de gemeente’. “Die moet het algemene belang op de lange termijn dienen, transparant en consistent, afspraak is afspraak, en handhaven. En niet alleen beleid formuleren, maar ook de middelen reserveren om dat beleid te concretiseren in daadwerkelijke actie.”

Het is volgens Reinier goed dat de gemeente ruimte biedt voor initiatieven: “daar heeft Noordwijk altijd goed op gevaren, op visionair zakelijk maar ook cultureel en maatschappelijk ondernemerschap”. Dat vraagt om een goede, faciliterende rol van de gemeente, maar ook handhaving van de kaders. Dat is nu een onderdeel van de concept-Omgevingsvisie; het anders samenwerken tussen gemeente en initiatiefnemers.

Reinier is tevreden over de concept-Omgevingsvisie: “Het resultaat is fraai, mooi uitgewerkt en veel ideeën van de inwoners zijn overgenomen. Het is echter behoorlijk abstract, erg algemeen, met het risico van forse meningsverschillen bij de concretisering. Abstractie was natuurlijk de bedoeling in dit document, maar daarom zal de volgende stap, de invulling, minstens zo belangrijk zijn.”

Meer berichten