Logo denoordwijker.nl
<p>De vrijwilligers van de Kerstpakkettenactie steken ook dit jaar weer de handen uit de mouwen. | Foto: PR</p>

De vrijwilligers van de Kerstpakkettenactie steken ook dit jaar weer de handen uit de mouwen. | Foto: PR

(Foto: )

Kerstpakkettenactie zorgt voor lichtpuntje

Net als voorgaande jaren willen de gezamenlijke Noordwijkse kerken ook in december 2020 een kerstpakkettenactie houden. Ondanks de coronacrisis gaan we er op dit moment van uit dat deze actie op een veilige manier kan worden gehouden. Daartoe zullen de dan nodige maatregelen worden getroffen.

Er is nog steeds veel behoefte aan extra aandacht voor plaatsgenoten en wellicht, door het coronavirus, nog wel meer dan in voorgaande jaren. De laatste jaren was er al sprake van een groeiend aantal aanmeldingen voor een kerstpakket of voor een kerstattentie.

Er zijn mensen die getroffen zijn door financiële problemen, of door andere vormen van tegenslag in hun persoonlijk leven. Voor de eerste levensbehoeften worden deze mensen wel ondersteund, maar iets extra’s zit er voor hen vaak niet in. Het zijn díe mensen die de werkgroep met kerstmis extra aandacht wil geven door hen met een kerstpakket te verrassen. Daarnaast is er een groeiende groep mensen die blij is met een kerstattentie, waaruit blijkt dat er aan hen gedacht wordt tijdens deze feestdagen.

“Wij beschikken over namen en adressen van plaatsgenoten bij wie een kerstpakket of -attentie bijzonder welkom zou zijn. Die namen hebben wij gekregen van de plaatselijke diaconieën, zorginstellingen, ouderenorganisaties, maatschappelijke instellingen, pastores, artsen en andere vertrouwenspersonen uit de Noordwijkse gemeenschap”, verklaart Leo Salman.

“U kunt aan de actie bijdragen door het afstaan van (een deel van) uw eigen kerstpakket of het doneren van een financiële bijdrage. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat een feestelijk pakket of een leuke attentie wordt samengesteld en bezorgd bij diegenen bij wie dat zeer welkom is.”

Help mee

Het is mogelijk om bijdragen persoonlijk te bezorgen bij: parochiecentrum Maria ter Zee, Nieuwe Zeeweg 75 en parochiecentrum St. Jeroen, Van Limburg Stirumstraat 24, van maandag 14 t/m vrijdag 18 december van 10.00 tot 12.00 uur; buiten genoemde tijden: de familie Oosting, Zilverschoon 3.

Financiële bijdragen zijn welkom op: rek.nr. NL11 INGB 0007 8725 36, t.n.v. Katholieke Diaconie Noordwijk; rek.nr. NL60 RABO 0346 8117 08, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Noordwijk, onder vermelding van ‘Kerstpakkettenactie’.

Meer berichten