Logo denoordwijker.nl
Politiek

Woedende reacties na nieuwe regel bij parkeervergunningen

De gemeente Noordwijk bedenkt voor het parkeren voor eigen inwoners steeds nieuwe tarieven en extra kosten. Dit jaar werd In de raadsvergadering van 23 april tot ieders verrassing en met ergernis van velen de Verordening Parkeerbelasting aangenomen. Met daarin een de onwaarschijnlijke verhoging van € 20,00 naar € 50,00. De reacties waren toen al niet mis.

Het parkeren blijft de gemoederen bij de inwoners flink bezig houden. Kennelijk wil men toch het parkeren door eigen inwoners in het gebied tussen Duinweg en de beide Boulevards nog meer ontmoedigen. Want vanaf 1 januari veranderen ook de voorwaarden voor gezinnen die over 2 auto’s beschikken. Vanaf die datum moet men wanneer men beschikt over een vergunningspas voor 2 auto’s nu ook nog in het account van het Digitaal Parkeerloket het bewuste kenteken activeren.

Verontwaardigd

Heel veel Noordwijkers zijn hierover zeer verontwaardigd, sommige regeerden woedend. PUUR stelde hierover dan ook schriftelijke vragen. Er wordt daarbij opgemerkt dat deze extra stap onhandig en zeer inwonersonvriendelijk is. PUUR vraagt het college om dit onmiddellijk terug te draaien.

Bovendien wordt door PUUR opgemerkt dat de door de gemeenteraad aangenomen motie, met daarin de opdracht aan het college om parkeren met een bewonersvergunning, in de parkeervakken op de laaggelegen parkeerterreinen voor de Kon. Astrid Boulevard toe te staan, simpelweg nog steeds wordt genegeerd.

Onder invloed van de fusie

Het lijkt er volgens veel inwoners op dat de privileges voor eigen inwoners zijn opgeofferd aan de gevolgen van de fusie met Noordwijkerhout. Waardoor er mogelijk meer inwonersvergunningen worden verleend. Doemdenkers beweren dat de gemeente alleen maar uit is op het innen van nog meer boetes. Omdat de kans op ‘per ongeluk vergeten’, steeds groter wordt.

Uit de antwoorden op de schriftelijke vragen die nu door PUUR zijn gesteld, moet straks duidelijk worden wat de werkelijke motieven van het college zijn. Een belangrijke vraag is, of de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan, het college kan dwingen om op korte termijn de verordening parkeren, in het voordeel van eigen inwoners, inwonersvriendelijk aan te passen.

Meer berichten