Van het aan de bewoners beloofde Hofje is bepaald geen sprake, van de verplichte sociale woningen al evenmin. |WS
Van het aan de bewoners beloofde Hofje is bepaald geen sprake, van de verplichte sociale woningen al evenmin. |WS

Bouwplan Losplaatsweg voldeed nooit aan de voorwaarden

Algemeen Politiek

Vorige week meldde zich een bewoner van de Losplaatsweg in een Rondetafelbijeenkomst. Die de gemeenteraad het beeld schetste van een gevaarlijke verkeerssituatie ter plaatse, het niet voldoen aan de parkeernorm en het niet voldoen van de ontwikkelaar aan de afgegeven omgevingsvergunning.

Het gaat hier om een door het toenmalig college gedane garantie dat het daar ging om een project wat in twee fases zou worden gerealiseerd. Een pikant onderdeel bij dit bouwproject was de voorwaarde tot realisatie van 30% sociale woningen in Noordwijk. De toenmalige wethouder steunde de wens van de projectontwikkelaar om in fase 1 de voorwaarde van sociaal bouwen te laten voor wat het was. En aan de voorwaarde pas te voldoen bij de realisatie van fase 2.

Een ander pikant detail was dat de wethouder accepteerde dat de ontwikkelaar plannen had gepresenteerd op een perceel waarvan hij zelf niet eens eigenaar was of rechten op kon doen gelden. En de toenmalige coalitie ging zonder morren mee met de wethouder en gaf de ontwikkelaar toch groen licht. Een bijzonder aspect in de bestuurscultuur van Noordwijk.

Eigen koers

Al snel werd heel duidelijk dat van fase 2 niets meer terecht zou komen. De eigenaar van de grond liet toen al weten dat de ontwikkelaar nooit aan de door hem gestelde voorwaarde had willen voldoen. En dat hij daarom zijn eigen koers bleef varen.

Het gevolg was dus dat de sociale woningen er nooit kwamen, de parkeernorm terzijde werd geschoven, de verkeersdruk onverminderd hoog bleef en de beloofde sfeer van een hofje er nooit kwam.

Toen al bleek de gemeenteraad een onverstandig besluit te hebben genomen. Opvallend is dat er nu aan de bewoner vragen worden gesteld die men feitelijk zelf moet beantwoorden. De gemeenteraad, zeker dat deel wat er in die tijd bij was, dient zich openlijk af te vragen: ‘Hoe hebben wij dit plan ooit kunnen goedkeuren?’

Pijnlijk

En nu is het zuur voor de huiseigenaren. Want het uitvoeren van de tweede fase kan niet worden afgedwongen. En dus rest voor de bewoners het accepteren dat de beloofde rustieke woonomgeving er helaas nooit komt.

Tenzij de raad bereid is om de gemeente Noordwijk het bewuste perceel te laten aankopen Maar dat is allesbehalve waarschijnlijk. Pijnlijk was de suggestie vanuit de politiek dat de eigenaren dan maar moeten gaan procederen om planschade te forceren. En daarmee de eigen verantwoordelijkheid van de Raad van zich af te schuiven door de bal snel bij een andere partij te leggen.

Uit de krant