Logo denoordwijker.nl
<p>De raad zet in op zeventig procent afvalscheiding. | Foto: Wim Siemerink</p>

De raad zet in op zeventig procent afvalscheiding. | Foto: Wim Siemerink

Politiek

Nieuw afvalstoffenbeleid vóór de jaarwisseling

De inzameling van huisvuil, in deze tijd afval en grondstoffen genoemd, is door de fusie weer erg actueel. Want voor de jaarwisseling moet de gemeenteraad een afvalstoffenbeleid op papier gezet hebben dat geldt voor de gehele gemeente.

Omdat Noordwijk en Noordwijkerhout op het gebied van huisvuil nu nog verschillende partners hebben die met verschillende visies opereren moeten er aanpassingen plaatsvinden die leiden tot een nieuw uitvoeringsbeleid.

Het huidige college stuurt daarbij nadrukkelijk aan op het samenwerken met Meerlanden waarvan Noordwijkerhout als gemeente aandeelhouder was. Welke aandelen nu automatisch de nieuwe gemeente toebehoren. Met deze partner wordt nu naar nieuwe wegen van afvalverwerking gezocht. Dat gaat op basis van een door de raad vastgesteld grondstoffenbeleidsplan. Daarvoor is door het college, door de naderende finaledatum, in alle haast nu een uitvoeringsplan opgesteld. Daarin staan de concrete maatregelen die zich richten op het inzamelen van minder restafval, door de meer zuivere grondstoffen zoals glas, papier en plastic apart te gaan inzamelen.

Een heikel punt was deze week vooral het voorstel van het college om PMD te gaan verzamelen in doorzichtige plastic zakken. PMD staat voor plastic, metaal (waar vooral blikjes worden bedoeld) en drinkpakken.

Vooraf waren er al tal van schriftelijke vragen gesteld en tijdens de raadsvergadering werden tal van suggesties aangedragen. Zo kreeg het apart inzamelen van luiers, met name de incontinentieluiers, veel aandacht. Maar er kwamen ook opmerkingen en suggesties over oud papier, ondergrondse containers en gekleurde minicontainers. Met duurzaamheid natuurlijk als eigentijds uitgangspunt bij het vinden van oplossingen.

In ieder geval zal er voorlopig veel geld worden uitgegeven om op termijn mogelijk te komen tot minder kosten. Zo is er al € 1.360.000,- nodig voor het harmoniseren en vervangen van de containers. Uiteindelijk ging de raad unaniem akkoord met de voorstellen van het college en zet men in op de nodige maatregelen om de ambitie van de raad te concretiseren en 70% scheidingsresultaten te gaan halen.

Meer berichten