Voormalig wethouders kruisen de degens
Logo denoordwijker.nl
<p>Victor Salman: &#39;Van Rijnberk schuwt de beschadiging van andere personen niet.&#39;</p>

Victor Salman: 'Van Rijnberk schuwt de beschadiging van andere personen niet.'

(Foto: Archief)
Politiek

Voormalig wethouders kruisen de degens

Eerder dit jaar berichtte De Noordwijker al over het feit dat voormalig wethouder Ton van Rijnberk op verzoek van de lokale gemeenteraadsfractie van D66 vragen stelde aan Gedeputeerde Staten vragen stelde over woningbouw in Bronsgeest. In de lokale politiek deden vooral zijn beschuldigingen over niet integer handelen veel stof opwaaien.

Direct na onze berichtgeving ontspon zich een web van schriftelijke vragen, beschuldigingen, Wob-verzoeken en correspondentie. Veroorzaakt door het feit dat de voormalige raadsleden Jan de Ridder, Enrico Haasnoot en Andries de Boer alsmede de voormalig wethouders Gerard Duijndam en Victor Salman verontwaardigd reageerden. Naar aanleiding van de opmerkingen over hun integriteit werd door Gerard Duindam en Victor Salman een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur, om hiermee de nodige documenten in bezit te krijgen.

De redactie beschikt inmiddels over diverse correspondentie waaruit blijkt dat Ton van Rijnberk zich verzet tegen het openbaar maken van een deel van de stukken. In de stukken van de Provincie Zuid-Holland wordt gesproken over een rapport over de bestuurscultuur in Noordwijk. Dat eind 2018, in opdracht van burgemeester Rijpstra, zou zijn opgesteld en waarop het stempel ‘geheim’ werd geplaatst. Maar Van Rijnberk zou nu toch beschikken over dit rapport en het vertrouwelijk hebben gedeeld met provinciale bestuurders.

In een recent persbericht, met daarin heel veel details over de zaak, maken Gerard Duijndam en Victor Salman bekend dat Van Rijnberk zich tegen het openbaar maken van belangrijke documenten verzet. Ze vragen zich hardop af of Van Rijnberk iets te verbergen heeft. Het persbericht meldt o.a. ‘Het geeft een heel raar beeld dat Van Rijnberk als openbaar bestuurder geheime stukken onder tafel aan anderen verstrekt om zijn zin te krijgen en daarbij beschadiging van andere personen niet schuwt.’

Opmerkelijk is dat Van Rijnberk de gemeente Noordwijk in juni jl. al aansprakelijk heeft gesteld voor schade die hij door openbaarmaking zal ondervinden en dreigt alle kosten van een door hem in te schakelen advocaat op de gemeente te verhalen. Bij de provincie heeft Van Rijnberk al een beroep gedaan op de rechtsbijstandsverzekering van de provincie om zich juridisch te laten bijstaan. Deze verzekering is hier volgens diverse andere statenleden niet voor bedoeld. Feit is dat Van Rijnberk nu een advocaat heeft op kosten van de burgers.

Duijndam en Salman over deze kwesties: “Het geeft een heel raar beeld dat Van Rijnberk als ‘openbaar’ bestuurder geheime stukken ‘onder tafel’ aan anderen verstrekt om zijn zin te krijgen, en daarbij beschadiging van andere personen niet schuwt. Diezelfde Ton van Rijnberk heeft altijd gepleit voor openheid en transparantie als het anderen betrof. Nu probeert hij zelf zijn dubieuze zaakjes in de doofpot te houden. Maar ondanks zijn tegenwerking hebben wij inmiddels al veel informatie boven water gekregen. Wij begrijpen nu wel waarom Van Rijnberk dit allemaal niet wil: hij heeft veel te verbergen. Daarmee komen wij naar buiten als wij ook de nog resterende stukken hebben ontvangen. Wij eisen daarom openbaarmaking van deze stukken via een Wob-procedure.” 

Ton van Rijnberk was niet beschikbaar voor commentaar.

Meer berichten