Gemeentesecretaris vertrekt met stille trom
Logo denoordwijker.nl
<p>Carsten Hof is niet langer gemeentesecretaris van de gemeente Noordwijk. | Foto: archief</p>

Carsten Hof is niet langer gemeentesecretaris van de gemeente Noordwijk. | Foto: archief

Politiek

Gemeentesecretaris vertrekt met stille trom

Noordwijk kan op zoek gaan naar een nieuwe gemeentesecretaris. Op de gemeentelijke website tussen het dagelijks nieuws van de gemeente Noordwijk werd op 12 november het onmiddellijke vertrek van de gemeentesecretaris Carsten Hof gepubliceerd.

De officiële verklaring luidt: ‘In de afgelopen maanden hebben het college van B&W en gemeentesecretaris Carsten Hof constructief overleg gevoerd over de toekomst van de gemeente en de gemeentelijke organisatie. Daarbij is eveneens gesproken over de vraag of hij de functie van gemeentesecretaris en algemeen directeur van Noordwijk zou voort zetten. Gezamenlijk en in goed overleg is besloten dat de toekomst van Carsten Hof buiten de gemeente ligt.’ Aldus die verklaring.

Verder wordt vermeld dat er goede resultaten werden behaald bij de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie en dat het aan de nieuwe gemeentesecretaris is om dit verder uit te bouwen. 

Overigens vermeldt de gemeentelijke website nog steeds Carsten Hof als de gemeentesecretaris.

Voor insiders was het al eerder duidelijk dat de nieuwe ambtelijke top na de fusie met moeilijkheden te kampen had. Er bleek veel onrust op diverse plekken en er was duidelijk waarneembare onvrede bij de verschillende ambtenaren.

Van een goed functionerende gemeentesecretaris mag veel worden verwacht, Volgens het boekje heeft hij een duidelijke visie, kent hij zijn verantwoordelijkheden en is hij communicatief erg sterk. Bovendien zijn controleren, begeleiden en adviseren binnen en buiten de organisatie zijn belangrijke taken.

Opvallend genoeg bleven de gebruikelijke opmerkingen over de ambtelijke organisatie tijdens de algemene beschouwingen achterwege. Ook was er geen officieel afscheid van de gemeentesecretaris met mooie woorden en een kleurige ruiker. Desgevraagd wilde de burgemeester daarover niets zeggen. Zij verwees ons zeer vriendelijk naar de officieel gepubliceerde tekst . Wat de conclusie rechtvaardigt dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie.

Uit ambtelijke stukken blijkt dat directeur Van Zijl inmiddels actief is als loco-secretaris. Mogelijk is hij de beoogde opvolger.

Meer berichten