‘Handhaven betekent samen een oplossing zoeken’
Logo denoordwijker.nl
<p>Van den Berg: &lsquo;De recente commotie is dus ontstaan door een incident wat op zich staat.&#39;</p>

Van den Berg: ‘De recente commotie is dus ontstaan door een incident wat op zich staat.'

(Foto: )
Politiek

‘Handhaven betekent samen een oplossing zoeken’

De ophef over de handhaving door de ODWH, met als gevolg commotie over paardenweitjes, beperkte zich niet tot de gemeentegrenzen. Het was aanleiding voor landelijke dagbladen en tv om Noordwijk weer eens nadrukkelijk in het nieuws te brengen. Bovendien voor NZL om bij herhaling vragen te stellen aan het college.

De dorpspolitiek houdt zich al jaren bezig met het handhaven op basis van het geldende bestemmingsplannen. In de voormalige gemeente Noordwijk werd al lang gediscussieerd over oneigenlijk gebruik. Er werd ooit besloten om in volgorde van belangrijkheid te gaan handhaven. Allereerst werd dit het oneigenlijk gebruik van zomerhuizen. Ook dat werd handhaven met de voorspelbare commotie en vermeend meten met 2 maten. Als tweede in de rij kwam het ‘snippergroen’ omdat de gemeenteraad besefte dat daar, ondanks de inzet van dure externe deskundigheid, toch nog een behoorlijk saldo pecunia voor de wethouder van financiën klaar lag. Terwijl dit nog steeds niet helemaal tot een goed einde is gebracht en ook hier nog steeds de beschuldigingen van het meten met 2 maten worden geuit. Belangrijk was de discussie over mogelijke verjaring als gevolg van gedogen.

Paardenweitjes

Nu gaat het voor buitenstaanders plotseling over de zogenaamde paardenweitjes. Bij navraag krijgen we van wethouder Sjaak van den Berg te horen dat de huidige commotie vooral het gevolg is van een enkel verzoek tot handhaving door een onwillige buurman. Met de genoemde commotie als gevolg.

Zoals iedereen sinds lange tijd weet werd eerder al door de Bollenstreekgemeenten gezamenlijk via de ISG, de afspraak gemaakt om de verrommeling in de streek nu eens te gaan aanpakken. Op minder coulante stukken bollengrond waren allerlei soorten bouwsels verschenen. Soms werden diverse soorten materialen opgeslagen. Destijds was de Noordwijkse politiek eensgezind dat dit aangepakt diende te worden. Het handhaven bleek echter niet eenvoudig. Er was bij velen al jaren sprake van oneigenlijk gebruik. Toen bijvoorbeeld een groenleverancier van de gemeente het toenmalige college in verlegenheid bracht, zagen we de handhavingsdrift weer afnemen.

Recentelijk riep de ISG opnieuw op om de verrommeling een halt toe te roepen. Dit laatste bevestigd wethouder Sjaak van den Berg: ‘In 2016 werden de nieuwe afspraken gemaakt waarop o.a. de LTO heeft gereageerd. Die kwam met de eis dat wanneer er wederom afspraken worden gemaakt er nu ook opgetreden dient te worden. Dat houdt in dat er drie mogelijkheden zijn. Ten eerste terugbrengen tot bollengrond. Bij de keuze tot compensatie de grond taxeren op waarde van eerste of tweede klas bollengrond met bijbehorende financiële consequenties.’

Inmiddels heeft de huidige gemeenteraad van Noordwijk het geld beschikbaar gesteld om in vier jaar tijd met de 260 overtreders tot een vergelijk te komen. Met de eerste dertig is men inmiddels in gesprek en dat verloopt tot op heden op een rustige manier.’

Geruststellend

De houding van het college en handhavers van de ODWH lijkt dus geruststellend voor de paardenmeisjes die in paniek zijn geraakt. De wethouder verduidelijkt nog eens: ‘De recente commotie is dus ontstaan door een incident wat op zich staat. Verder zijn we in goed gesprek en verwacht ik er in de meeste gevallen uit te kunnen komen. De vergoeding, zeker die voor tweede klas bollengrond, is betaalbaar. Hoogwaardige bollengrond kent zijn prijs. Het is in ieder geval echt niet zo dat handhaven per se ‘wegsturen’ betekent.’

Meer berichten