Logo denoordwijker.nl
Foto:

Licht ter nagedachtenis aan overledenen

Op vrijdag 13 november stond de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst gepland met de nabestaanden, bewoners, vrijwilligers en medewerkers van Groot Hoogwaak, de RK Parochie St. Jeroen en Maria ter Zee en de Protestantse Gemeente Noordwijk.

Het is gebruikelijk dat tijdens deze dienst de namen voorgelezen worden van de bewoners, vrijwilligers en medewerkers die het afgelopen jaar overleden zijn. Dit kon niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. In plaats daarvan hebben de nabestaanden een kaart met een toepasselijk gedicht toegestuurd gekregen. Op de diverse woonpleinen waren gedachtenishoekjes ingericht ter herinnering aan de bewoners die op die etage overleden zijn. Per etage is er stilgestaan bij de bewoners die we missen door een lichtje voor hen aan te steken. Er werden gedichten voorgelezen en muziek gedraaid. In het Grand Café was er een apart hoekje waar de overleden bewoners van het terrein herdacht konden worden.

Daarnaast heeft er vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur een lichtbundel bij Groot Hoogwaak richting de hemel geschenen. Dit alles ter nagedachtenis en in liefdevolle herinnering aan hen die het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Meer berichten