Groen licht voor nieuw appartementencomplex
Logo denoordwijker.nl
Foto:
Politiek

Groen licht voor nieuw appartementencomplex

Woningbouw blijft het meest besproken onderwerp in de Noordwijkse gemeenteraad. Telkens weer wordt het op de agenda opgevoerd. Maar voorlopig blijven concrete plannen beperkt tot het invullen van postzegellocaties binnen de kernen.

Het bouwen buiten de kernen blijft in Noordwijk voorlopig beperkt tot de ruim 300 woningen in de westelijke helft van Bronsgeest. Voor de verre toekomst worden wel grotere aantallen gewenst genoemd maar wat dit precies gaat inhouden wordt pas duidelijk wanneer er dit najaar de Woonvisie door de gemeenteraad wordt aangenomen.

Geen gelopen koers

De komende 10 jaar zouden zo’n 2100 woningen nodig zijn om in de behoefte van Noordwijkers te voorzien. De rest zal beschikbaar komen voor mensen van buiten de regio. Maar een gelopen koers is het bepaald nog niet. De wensen en ideeën van organisaties en particulieren gaat worden geïnventariseerd en die lijst zal door het college al snel kunnen worden gepresenteerd aan de Noordwijkse politiek.

Versnellingsverzoek

De raad heeft al in 2019 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af gegeven voor de realisatie van 24 sociale huurwoningen,8 zogenaamde zorgwoningen en 5 woningen in de vrije sector. Die komen gestapeld op het terrein aan de Van de Mortelstraat tussen de Adr. Mauritszweg en de Satoriusstraat.

Het college wil er via een versnellingsverzoek ook haast achter de uitvoering zetten. En daarom wordt de raad om goedkeuring gevraagd. Zodat ontwikkelaar Sedos snel tot realisatie kan overgaan.

Bezwaren

Bij de ter visielegging werden diverse bezwaren ingebracht. Die het college echter niet op andere gedachten konden brengen. De ingebrachte bezwaren zoals het ontnemen van licht en zon, het wegnemen van vrij uitzicht, de waardevermindering van bestaande woningen en inbreuk op privacy zouden geen reden mogen zijn om de gevraagde bouwvergunning te weigeren. Ook het bezwaar dat de sociale woningen al na 10 jaar op de vrije markt mogen worden verhandeld werd verworpen. Het project is nog wel in strijd met het huidige bestemmingsplan maar volgens het college niet met een goede ruimtelijke ordening. Een bijkomende zaak is nog een lopende procedure met betrekking tot het door de ontwikkelaar, met instemming en medewerking van de gemeente Noordwijk, ontwijken van belastingen. Waarover nog steeds geen duidelijkheid werd gegeven.

Meer berichten