PUUR Noordwijk wil van geheimhouding af
Logo denoordwijker.nl
<p>De Kies Transparant Krant veroorzaakte in december 2018 nogal wat ophef. | Foto: Archief</p>

De Kies Transparant Krant veroorzaakte in december 2018 nogal wat ophef. | Foto: Archief

(Foto: Picasa)
Politiek

PUUR Noordwijk wil van geheimhouding af

Het komt nogal eens voor dat de Noordwijkse politiek met nadruk een onderwerp als ‘geheim’ of ‘vertrouwelijk’ bestempeld. Voor vele belanghebbenden een reden om wantrouwig te worden. Want het wekt direct de indruk dat er iets verborgen moet worden gehouden. Terwijl door de politiek te pas en te onpas, en altijd met nadruk, wordt gevraagd om transparantie.

In de Gemeentewet is bepaald dat respectievelijk de gemeenteraad, het college van B&W en een raadscommissie geheimhouding kan opleggen omtrent hetgeen in een besloten vergadering is behandeld en omtrent de inhoud van stukken die zijn overgelegd. Die geheimhouding blijft in stand totdat deze door een besluit van de raad, het college of de commissie is opgeheven.

Gevangenisstraf

Het is overigens aan het raadslid zelf of hij mee wil doen aan opgelegde geheimhouding. In het verleden weigerde de fractie van Lijst Salman Noordwijk nogal eens om in de vertrouwelijke en geheime bijeenkomsten aanwezig te zijn. Dat leverde hen vervolgens het recht op om wel vrijuit over de politieke onderwerpen te blijven praten. Wie de geheime stukken wel heeft ingezien, heeft daarvoor moeten tekenen waardoor de geheimhoudingsplicht blijft gelden.

Toch komt het nog al eens voor dat op de dossiers het stempel geheim staat terwijl er in de dorpsgemeenschap al weer vrijuit over wordt gesproken. Voor raadsleden een moeilijke kwestie want meepraten betekend juridische consequenties die zelfs kunnen leiden tot gevangenisstraf.

Afgelopen jaren

In Noordwijk zijn nogal wat stukken vertrouwelijk of geheim. Met name tijdens de afgelopen twee collegeperioden in de voormalige gemeente Noordwijk werd het stempel ’geheim’ bijzonder populair. Niet alleen bij grondtransacties maar soms ook in geval van vergunningverlening wanneer juridische steun van een gespecialiseerd advocaat noodzakelijk was. In dat verband werd ooit de actiegroep Noordwijk Transparant actief en voerde voorzitter van Platform Initiatief Noordwijk Hans Stol, diverse procedures om geheime informatie in het openbaar te mogen gebruiken. Zijn verwijt betrof vooral de toen in de coalitie actieve partijen, waaronder Puur Noordwijk.

Openbaar bekend

Nu brengt juist Toon van Tol (PUUR) het onderwerp weer onder de aandacht. Hij meldt aan het college: ’Ter ondersteuning van belangrijke bouwdossiers zoals omgevingsvisie, woonvisie, huisvesting spoedzoekers e.a., ligt momenteel informatie beschermd door geheimhouding die waarschijnlijk niet langer vertrouwelijk of geheim is.
Omdat ze al eerder publiekelijk werden gebruikt en of al langer in het openbaar bekend zijn.’

Van Tol verzoekt het college daarom de informatie over dit soort dossiers per omgaande te ontdoen van de geheimhouding. Een zeer pikante vraag die waarschijnlijk van diverse zijde met verbazing zal zijn begroet. Zo regeerde men van de kant van Noordwijk transparant opgetogen en van de zijde van PIN met ingetogen enthousiasme. Want zij bevestigen wat Toon van Tol in zijn brief aan het college ook opmerkt. Vrijgeven van de geheime informatie, juist ook die uit de vorige collegeperioden, kunnen bijzonder grote invloed zijn in de politieke discussies van heden.

Meer berichten