Logo denoordwijker.nl
Foto: Cor de Mooy

Hans Bakker nieuwe voorzitter SHN

De Stichting Huurdersbelangen Noordwijk heeft een nieuwe voorzitter in de persoon van Hans Bakker.

Na bijna 4,5 jaar heeft Bernard Koëter de voorzittershamer overgedragen aan Hans Bakker. Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen als de bouw van nieuwe sociale huurwoningen, onderhoud, verduurzaming en de zogenaamde Prestatieafspraken (tussen woningcorporatie, gemeente en de SHN) heeft de SHN zich de afgelopen jaren intensief ingezet voor Bronsgeest en de fusie van de Noordwijkse Woningstichting met woningcorporatie Stek. Na het afronden van de fusie vond Bernard Koëter het een geschikt moment zijn taak over te dragen aan een nieuwe voorzitter.

Hans Bakker (wethouder in de periode 2014-2018) voelt zich erg betrokken bij het onderwerp volkshuisvesting en wil zich graag inzetten voor het bouwen van meer sociale huurwoningen in Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee, maar ook voor de vele andere onderwerpen die voor huurders van belang zijn.

Het bestuur van de SHN is dan ook blij dat Hans Bakker de rol van voorzitter op zich gaat nemen.

Meer berichten