Logo denoordwijker.nl
<p>Twee bedrijven blijven het huisvuil inzamelen. | Foto: Wim Siemerink</p>

Twee bedrijven blijven het huisvuil inzamelen. | Foto: Wim Siemerink

Politiek

Gemeenteraad kiest opnieuw voor digitaal vergaderen

De Noordwijkse politiek kiest opnieuw voor digitale politieke bijeenkomsten. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Katwijk, waar het door de partijen waardvol wordt geacht om bij stevige debatten elkaar in de ogen te kunnen kijken.

In de Noordwijkse digitale raadsvergadering van 27 oktober ’20 staan 2 totaal verschillende agendapunten. De eerste is gaat om het ophalen van huishoudelijk afval. Het ander betreft een motie van D66 met steun van PUUR, PvdA en GroenLinks over Bronsgeest.

Afval

Nadat de fusie een feit was bleven er toch nog twee verschillende bedrijven het huishoudelijk afval inzamelen. In Noordwijk is dit NV MAN, in Noordwijkerhout is dit Meerlanden NV.

Het college acht het wenselijk dat zo spoedig mogelijk één uitvoeringsorganisatie zorgdraagt voor de inzameling van huisvuil. Het college dringt er bij de gemeenteraad op aan om te kiezen voor Meerlanden. Vooral omdat Noordwijkerhout en andere gemeente in regio hier aandeelhouder van zijn. De in Noordwijk actieve NV MAN is een publiek-private samenwerking. In het verleden in het leven geroepen als onderdeel van een sociaal plan om toenmalige gemeentemedewerkers arbeidsgarantie te bieden.

Vanuit de politiek werd er deze maand op aangedrongen de huidige medewerkers van NV MAN ook weer onder te brengen bij Meerlanden. Het is nog niet helemaal duidelijk of aan die wens gehoor zal worden gegeven. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2022 de nieuwe inzamelingswijze operationeel zal zijn.

Motie

Het tweede agendapunt betreft een motie van D66 met steun van PUUR, PvdA en GroenLinks betreffende het bouwen in Bronsgeest. Waar in het college het verzoek krijgt om de nieuwbouwwijk Bronsgeest met een capaciteit van 660 woningen versneld te realiseren.

Bouwen in Bronsgeest is steeds opnieuw onderwerp van discussie tussen een meerderheid van de raad en de kleinere partijen. Zelfs provinciaal D66 Statenlid Ton van Rijnberk bemoeide zich hier inmiddels mee. In de antwoorden op zijn vragen werd o.a. te verstaan gegeven dat de woningbouwlocatie Bronsgeest is opgenomen in het regionale en provinciale ruimtelijke beleid en daarmee niet in strijd is met het Provinciaal Coalitieakkoord. En ook dat de gemeenteraad van Noordwijk zelf over de invulling gaat. Op dit moment kiest de gemeenteraad er nog voor om vooralsnog een beperkt deel van het stuk bollengrond te bebouwen. Het is een interessante vraag of de krapte in de woningmarkt en deze recente motie van D66, de coalitie nog op andere gedachten kunnen brengen.

Meer berichten