Logo denoordwijker.nl
<p>Roberto ter Hark: &#39;We presenteren een meerjarig sluitende begroting, iets wat vele gemeenten niet lukt.&#39; | Foto: WS</p>

Roberto ter Hark: 'We presenteren een meerjarig sluitende begroting, iets wat vele gemeenten niet lukt.' | Foto: WS

Politiek

Opnieuw een sluitende begroting

Net als vorige jaren komen er weer optimistische geluiden uit het Noordwijkse gemeentehuis. Want het gaat volgens het college nog steeds goed met de gemeentelijke financiën. Sterker er blijft opnieuw geld over en dat gaat worden ingezet voor zogenaamd nieuw beleid.

De voorbereiding op het jaarlijks begrotingsdebat is gestart. De lokale financiën lijken op orde en er wordt veel positiefs gemeld. Maar voor de inwoners zijn er wel wat lastenverhogingen te melden. De hondenbelasting, de rioolbelasting en de onroerendzaakbelasting ontkomen niet aan een verhoging. Het college wil de extra inkomsten die dit oplevert uit gaan geven aan de cultuursector, het stimuleren van duurzaamheidsprojecten en aan kuuroord-promotie. Bovendien gaat er €400.000,- speciaal naar groenprojecten in de Zilk en Noordwijkerhout. Dat valt allemaal binnen ‘nieuw beleid’ waarin overigens tevens de handhaving van huisvestingregelgeving is vervat.

Na de fusie is de Noordwijkse gemeenteraad verantwoordelijk voor het uitgeven van niet minder dan ruim 116 miljoen euro. Natuurlijk moet men ook zorgen dat dit bedrag eerst binnen komt. Voor een belangrijk deel, dat is ruim 55 miljoen, zijn de inkomsten afkomstig van de Staat der Nederlanden ofwel ‘Het Rijk’. De inwoners alsook bezoekers en toeristen betalen hun aandeel dat valt binnen 30% diverse heffingen en lokale belastingen die worden opgelegd.

Zoals gezegd staat volgens het college de gemeente Noordwijk er financieel op dit moment nog relatief goed voor. Wethouder ter Hark: ‘We presenteren een meerjarig sluitende begroting, iets wat vele gemeenten niet lukt. We profiteren dus van het feit dat we een ondernemende gemeente zijn en dat het toerisme extra inkomsten meebrengt.

Maar er is ook de waarschuwing voor de lange termijn. De gemeenten hebben de afgelopen jaren een opeenstapeling van kostbare taken erbij gekregen. Zoals de invoering van de Omgevingswet, de jeugdzorg en verduurzaming. De kosten daarvoor zullen volgens het college niet voldoende gecompenseerd worden door het Rijk.

Op woensdag 4 november krijgt de politiek hierover uitgebreid informatie tijdens een Ronde tafelgesprek. Op 10 november, tijdens de jaarlijkse begrotingsvergadering, zal de politiek er over in debat gaan.

Meer berichten