Logo denoordwijker.nl
<p>De raad heeft behoefte aan uitleg door de wethouder over het Provinciestandpunt rond woningbouw. | Foto: WS</p>

De raad heeft behoefte aan uitleg door de wethouder over het Provinciestandpunt rond woningbouw. | Foto: WS

Politiek

Provinciaal beleid biedt amper ruimte voor meer ambitie

Bouwen bouwen, bouwen is een populaire oneliner in politiek Nederland. Zowel op landelijk, provinciaal en lokaal niveau schreeuwen partijen dit van de daken. Het mag geen wonder heten dat de woonbehoefte onderzoeken aantonen dat met het huidige bouwtempo niet in de volle breedte aan de vraag kan worden voldaan. En het ontbreekt in de gemeente Noordwijk op dit moment aan duidelijk perspectief.

In de al in 2019 aangenomen Noordwijkse nota woonbehoefte is te lezen dat er meer ambitie nodig is om de eerder gekozen thema’s waar te maken. De in deze woonvisie genoemde thema’s zijn onder andere volle inzet voor meer nieuwbouw, de juiste woningen toevoegen, meer mogelijkheden voor prettig thuis wonen en naar een klimaatneutraal Noordwijk.

Bij dit weer hernieuwd onderzoek naar de woonbehoefte is nog weer eens duidelijk aangetoond dat veel mensen graag in Noordwijk wonen, dat de huizen hier duur zijn en dat het huisvesten van eigen jongeren nauwelijks kansen heeft. Bepaald geen onbekende conclusies. Dit is het wederom benoemen van feiten die we al decennia lang kennen. Recentelijk bekritiseerde raadslid Bas Knapp in onze krant het college en verweet gebrek aan ambitie. In de raadsvergadering weerlegde wethouder Alkemade de verwijten en probeerde duidelijk te maken dat de Noordwijkse woonvisie volgens de Provincie Zuid Holland zelfs al te ambitieus is. Ook dat de gemeente Noordwijk, als onderdeel van de regio, met de gestelde huidige ambities al aan de maximum mogelijkheden zit.

Vanuit de raad werd daarop met veel verwondering gereageerd. Wethouder Alkemade legde uit dat de provincie zich houdt aan een vorm van geleide woningbouw. En daarbij een maximum heeft aangelegd voor woningbouw in de verschillende regio’s in de provincie. Een daarvan is het gebied Zuid Holland Noord waar Noordwijk binnen valt.

Feit is dat de provincie daarbij de gezamenlijke gemeenten wel de ruimte geeft om het vastgestelde quotum met 30% te overschrijden. Daarbij wordt er ook nog onderscheid gemaakt tussen bouwplannen die al in procedure zijn gebracht en plannen waarbij de procedure nog moet worden gestart. Uit de gesprekken met de provincie werd dus duidelijk het allemaal heel gecompliceerd ligt en je niet zomaar even kunt gaan bouwen, bouwen, bouwen.

De huidige Noordwijkse ambitie is ruim 3000 woningen realiseren tot 2030. Die ambitie blijkt gelijk aan de door de provincie toegestane 130%.

Als Noordwijk dus toch meer woningen wil realiseren dan zal men in overleg moeten met de buurgemeenten om te bezien of er van die kant ruimte kan worden geboden. In de praktijk dus de vraag of anderen minder willen bouwen dan is toegestaan. Het antwoord daarop lijkt voorspelbaar. Het is nu in deze situatie meer dan ooit noodzakelijk dat de diverse politieke stromingen elkaar weten te vinden en te respecteren. Om gezamenlijk te komen tot een maximale lokale woningbouwproductie. Waarbij de lobby naar de provincie zeker niet moet worden ingezet om lokaal politieke rekeningen te vereffenen. Maar vooral gericht moet zijn om het woningbouwquotum dat Noordwijk krijgt toegewezen te maximaliseren.

Meer berichten