Logo denoordwijker.nl
Deze plannen voor het Vuurtorenplein zijn resoluut van tafel geveegd. | Afb. PR
Deze plannen voor het Vuurtorenplein zijn resoluut van tafel geveegd. | Afb. PR
Politiek

Vuurtorenplein moet toch anders ingericht

Een langlopende soap, zo zou je de gewenste ontwikkeling van het Vuurtorenplein wel kunnen noemen. In de vorige eeuw werd het gebied ontwikkeld met zogenaamde dagwinkeltjes rondom een kunstwerk op een ontmoetingsplek voor iedereen.

Ook al in de vorige eeuw, nu zo’n dertig jaar geleden, werden de eerste plannen ontwikkeld om de toen al verpauperde omgeving nieuw leven in te blazen. Toenmalig eigenaar Menno Smitsloo was zijn tijd ver vooruit toen hij ter plekke al een openluchttheater wilde realiseren door het geheel met glas te overkappen. De politiek stak daar een stokje voor en uiteindelijk werd De Muntendamse Investeringsmaatschappij eigenaar, en is dat nog steeds.

Vorige week stak de politiek de koppen bij elkaar in een poging om te komen tot een ideaal plaatje, als invulling van het gebied rondom de Vuurtoren.

De politiek kreeg opnieuw een presentatie van de plannen met bijbehorende argumenten. Wethouder Roberto ter Hark maakte duidelijk dat hij hiermee vooral wilde inspireren en bestaande goede ideeën wilde ophalen. Ideeën die dan in nieuwe plannen kunnen worden benut.

Ronnie

Duidelijk werd nogmaals dat de eerder gepresenteerde plannen van een uitbreiding van het duingebied, waarin de Vuurtoren een centrale rol moet vervullen, nauwelijks waardering kreeg vanuit bevolking en politiek. Ook deze avond spraken diverse partijen zich daar tegen uit. De algemene opstelling was, dat allereerst zaken dient te worden gedaan met de Muntendamse. Zodat in gezamenlijkheid plannen kunnen worden gerealiseerd. Maar voorlopig is met eigenaar Van de Putte nog geen overeenstemming bereikt.

Een poging van raadslid Jaap de Moor om nu direct, parallel aan huidig overleg, een onteigeningsprocedure te starten, werd al snel afgewezen. Want onteigenen kan pas nadat er een onherroepelijk bestemmingsplan van kracht is.

Parkeren

De diverse partijen omarmden wel de gewenste parkeergarage onder het plein. Alleen Hans Knap (VVD) gaf een ernstige waarschuwing af. Het concentreren van parkeren rondom Wantveld en Vuurtorenplein zag hij nog niet als meest wenselijk. Omdat dan het toeristisch gebied rondom de Hoofdstraat te weinig parkeerruimte zou bieden. De VVD is voor de nodige parkeerplekken op het Palaceplein en ziet ook mogelijkheden in het gebied Schoolstraat/Nieuwe Zeeweg. Bij zo’n variant lijkt het autoluw maken van de K.W. Boulevard ook makkelijker gerealiseerd kunnen worden.

Eenstemmigheid bleek er wel te zijn over een sociaal-culturele functie voor het plein. Opvallend was wel de inbreng van de PvdA. Door hen werd bepleit om het Vuurtorenplein ook te benutten voor sociale woningbouw.

Meer berichten