Logo denoordwijker.nl
Wethouder Sjaak van den Berg is zeer te spreken over de inbreng van de inwoners. | Foto: Wim Siemerink
Wethouder Sjaak van den Berg is zeer te spreken over de inbreng van de inwoners. | Foto: Wim Siemerink
Politiek

Lokale wensen omschreven op basis van vijf lokale thema’s

Nederland kent op dit moment in dat kader van het omgevingsrecht zo’n 40 wetten, 120 algemene maatregelen van bestuur en een paar honderd ministeriële regelingen. Door de omgevingswet en de omgevingsvisies moet dit vooral veel eenvoudiger worden gemaakt. Ook omdat er ruimte moet komen voor meer nieuwe ontwikkelingen met een hogere kwaliteit.

Door Wim Siemerink

Het is duidelijk dat dit van grote betekenis is voor de inwoners. Dus zijn de inwoners door het Noordwijkse college opgeroepen om vooral mee te denken en mee te doen bij het tot stand komen van de Noordwijkse omgevingsvisie. Aan de oproep werd enthousiast gehoor gegeven en door het college werd een projectmanager aangesteld om dit te begeleiden. Er werden teams gevormd die in een aantal bijeenkomsten met elkaar van gedachten wisselden, wensen kenbaar maakten en mogelijkheden bespraken. Inmiddels zijn er een aantal bijeenkomsten afgerond en werkt men nu aan een conceptvisie.

We praten hierover met de verantwoordelijk wethouder Sjaak van den Berg. Die spreekt over een succes en met veel enthousiasme vertelt hij over het tot nu behaalde resultaat. Want bij het tot stand komen van de Noordwijkse omgevingsvisie heeft, tot zijn grote tevredenheid, een onverwacht groot aantal inwoners intensief meegedaan.

Sjaak van den Berg: ‘We vreesden de gevolgen van de coronapandemie, maar dat bleek gelukkig zeer beperkt te zijn. De participatie bleek zeer positief en de deelname betrof inwoners verspreid over alle vier de kernen.‘ Heel enthousiast wordt de wethouder als de inbreng van de leerlingen van het Northgo-college ter sprake komt. Die leerlingen kwamen niet alleen met ideeën maar toonden ook initiatief. Zij gaan een project starten met windenergie, waarbij de energie wordt opgewekt via zeer speciale bij Noordwijk passende windturbines. De ideeën worden door hen uitgewerkt en zo mogelijk ook daadwerkelijk uitgevoerd.

De wethouder benadrukt dat de al bestaande Noordwijkse omgevingsvisie ‘Noordwijk de energieke 7-sterren kustplaats’, werd losgelaten, omdat men participerende inwoners vooral geen beperkingen wilde opleggen.

Sjaak van den Berg: ‘Wij wilden per se blanco beginnen, maar inmiddels is duidelijk dat de wensen en argumenten van toen en nu over de toekomst van Noordwijk binnen en Noordwijk aan zee, bepaald niet ver uiteen liggen en dat de inbreng vanuit Noordwijkerhout en De Zilk naadloos daarbij aansluit.

De wethouder vindt het opvallend dat de bewoners van De Zilk geen grote veranderingen voorstaan. Zij vragen wel aandacht vragen voor het voorzieningenniveau, maar willen verder kleinschalig voort blijven kabbelen op het huidige niveau.

Duidelijk is dat inwoners eisen stellen aan de bereikbaarheid van de gemeente Noordwijk, het parkeren in het toeristisch gebied en rond de winkelstraten. Men verwacht ook verbetering van het fiets- en wandelnetwerk.

Niet verrassend zijn de verwachtingen op het gebied van wonen. Daarbij zijn er de bekende wensen zoals betaalbaar, aandacht voor starters, aandacht voor duurzaamheid en levensloopbestendige woon/zorgconcepten voor senioren.

Al met al zijn er inmiddels niet zeven maar vijf thema’s geselecteerd die uitgebreid werden omschreven in een voorlopig document. Op 30 september wordt de visie gepresenteerd. Dan kunnen de deelnemers nog een keer aangeven of zij zich herkennen in de uiteindelijke tekst. Ook wordt het concept wordt nog eens voorgelegd aan de bevolking die daarop zienswijzen kan indienen welke dan door de politiek worden gewogen. Waarop in het eerste kwartaal 2021 de nieuwe omgevingsvisie definitief door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Meer berichten