Logo denoordwijker.nl
De omwonenden van het Julianahofje voelen zich niet gehoord door het college. | Foto: Archief
De omwonenden van het Julianahofje voelen zich niet gehoord door het college. | Foto: Archief (Foto: )
Politiek

College niet onder de indruk van geuite bezwaren rond Julianahofje

Het Julianahofje heeft inmiddels in de kern Noordwijk al heel veel stof doen opwaaien. Omdat het college toch bereid is om de herontwikkeling door van Rijn Bouw en WNS/Stek van een stukje tuinbouwgebied, ondanks veel bezwaren gewoon te faciliteren.

Door Wim Siemerink

Het gaat om een gebied tussen Kerkhofpad en Pickéstraat wat grenst aan de nu doodlopende Albertus van Velsenstraat.

De NWS/Stek wil in samenwerking met Van Rijn Bouw ter plekke dertien sociale huurwoningen en vier twee-onder-een kapwoningen realiseren. Op termijn zal mogelijk ook een bestaande schuur worden vervangen door een of twee woningen.

Bij de omwonenden zijn er grote bezwaren gerezen tegen de uitvoering van de huidige plannen. Nadat het voorontwerpbestemmingsplan Julianahof is ter visie werd gelegd bleek het maatschappelijk draagvlak heel beperkt te zijn.

De bezwaren betroffen niet een vorm van bebouwen maar wel het feit dat voorbij gegaan werd aan de praktische gevolgen van een volledig ontbrekende praktische verkeersinfrastructuur.

Nieuwe truc

Omwonenden reageerden verbolgen over de minimale aandacht die de gemeenteraad aan hun bezwaren wilde besteden. Via de pers werd opnieuw aandacht gevraagd wat nu resulteert in een extra Rondetafelgesprek. Dit gebeurt in een juist voor omwonenden zeer ongemakkelijke digitale bijeenkomst. Deze omwonenden zijn inmiddels zeer wantrouwend.

Eén van de woordvoerders sprak hardop over een nieuwe truc van de kant van de gemeente om de onbekendheid met het digitaal vergaderen te benutten de bouwplannen er door te drukken. Omdat met de huidige coronaregels fysiek vergaderen eenvoudig zou zijn te organiseren.

Daarnaast is er de vrees dat deze ontwikkeling voor de meerderheid van de raad een ‘ver van mijn bed show’ is. Een ander wilde wel benadrukken dat het realiseren van sociale woningbouw in dit gebied heel goed mogelijk is. Maar dat de bestaande bouwplannen dienen te worden aangepast aan de beperkte fysieke ruimte in het gebied.

Op dinsdag 15 september gaat de politiek zich dus nog eens extra laten informeren om in de raadsvergadering van 29 september de juiste beslissing te kunnen nemen.

Meer berichten