Logo denoordwijker.nl
De compensatie van parkeerplekken op het parkeerterrein van Marten Kruytstraat  blijkt in de nieuwe plannen onvoldoende. | Foto: WS
De compensatie van parkeerplekken op het parkeerterrein van Marten Kruytstraat blijkt in de nieuwe plannen onvoldoende. | Foto: WS (Foto: )
Politiek

Ontwikkeling Maarten Kruyt loopt opnieuw vertraging op

¦ Raad van State: 'Gemeenteraad was onzorgvuldig'

Noordwijk lijkt moeite te hebben met het realiseren van nieuwe supermarkten. Want net als eerder in de Kerkstraat is nu ook de ontwikkeling van een nieuwe supermarkt op het huidige parkeerterrein aan de Maarten Kruytstraat opnieuw ernstig vertraagd. Plannen die overigens tijdens een vorige collegeperioden werden ontwikkeld. Maar die nu wel om snelle oplossingen vragen.

Zoals te verwachtten bleken geplande parkeeroplossingen ook voor de Raad van State bepaald onvoldoende. Men achtte het bezwaar van Paul Brandjes, eigenaar van Duurvast B.V. en Palace Hotel Holland B.V, gezamenlijk weer eigenaar van het Radisson Blu Palace Hotel, terecht. Paul Brandjes, die in het verleden zijn bezwaar tegen het ontbreken van een juiste compensatie van de verdwijnende parkeerplekken met regelmaat inbracht, werd door de toenmalige wethouder nauwelijks gehoord. Reden voor hem om na het toch afgeven van een omgevingsvergunning in bezwaar te gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Waarbij zijn raadsman het al of niet verlenen van deze omgevingsvergunning nadrukkelijk ter discussie stelde.

Onvoldoende gecompenseerd

De advocaat betoogde dat de ontwikkeling van het gebied Maarten Kruytstraat nu ten koste gaat van de huidige bestaande parkeerplaatsen in het zuidelijke plangebied. Door hem werd vastgesteld dat er bepaald niet voldoende wordt gecompenseerd. Ook andere belanghebbenden tekenden overigens bezwaar aan tegen de parkeeroplossingen. De Raad van State gaf de bezwaarmakers op het gebied van parkeren volkomen gelijk.

De Raad van State bleek zelfs van oordeel dat de gemeenteraad het plan wat betreft de parkeerbehoefte heeft vastgesteld in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid. Waardoor dat het vastgestelde plan nu niet op een deugdelijke motivering berust.

Zo zou het gebruik door de bewoners van de woningen rondom het plangebied, het gebruik door de bezoekers van het hotel en het gebruik door bezoekers en toeristen bepaald onvoldoende zijn meegenomen.

Bezwaren over de milieueffectrapportage, het verkeer, geluidsoverlast en de uitvoerbaarheid van de plannen werden overigens door de Raad van State wel ongegrond verklaard. Maar de bezwaren tegen de parkeeroplossingen werden dus met nadruk erkend.

Huidige verantwoordelijk wethouder Roberto ter Hark wordt geacht deze zeer belangrijk ontwikkeling in een belangrijk winkelgebied in Noordwijk aan zee nu tot een goed einde te brengen.

Hij schrijft in een officiële publicatie op de gemeentelijke website: ‘We bestuderen op dit moment de uitspraak en onderzoeken of er nog eventuele oplossingen zijn. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met de ontwikkelaar. Parkeren in Noordwijk aan Zee is een belangrijk onderwerp binnen de gemeente en wij waren van mening dat de parkeerbalans goed onderbouwd en zorgvuldig in de aanvraag was verwerkt. De raad van State oordeelde helaas echter anders. We blijven echter vertrouwen houden in dit plan en zijn van mening dat dit plan, met o.a. een supermarkt en 42 woningen, een belangrijke bijdrage levert aan de noodzakelijke kwaliteitsimpuls voor Noordwijk aan Zee.'

Meer berichten