Hans Stol brengt namens stichting PIN diverse ontwikkelingen,onder de aandacht van de lokale politiek. | Foto: PR
Hans Stol brengt namens stichting PIN diverse ontwikkelingen,onder de aandacht van de lokale politiek. | Foto: PR

PIN verwijt college gebrek aan transparantie

Algemeen Politiek

Deze week vroeg stichting Platform Initiatief Noordwijk opnieuw aandacht voor een aantal zaken die al enige tijd spelen in de Noordwijkse politiek. Het platform werd in oktober 2014 opgericht door mensen die vonden dat het gemeentebestuur van Noordwijk veel te weinig daadkrachtig was. Maar bovendien om inzicht te krijgen in de handel en wandel van het Noordwijkse college van B&W bij belangrijke ontwikkelingen. Transparantie richting de inwoners was daarbij direct al een veel gebruikte voorwaarde.

Recentelijk vroeg PIN aandacht voor zaken zoals de ontwikkeling van Groot Hoogwaak, de plannen rondom het Julianahofje en ook herontwikkeling van bestaande gebouwen aan de Voorstraat en het Alexanderpark. Al enige jaren vraagt de stichting aandacht voor alles wat te maken heeft met de gemeente Noordwijk en Van Rijn bouw. Vooral wat er staat in de overeenkomst over aan de aannemer toegekende vele miljoenen in een zogenaamd disagio. Wat aan de orde was bij de ontwikkeling van Offem Zuid en Bronsgeest.

Niet transparant

PIN verwijt daarbij de gemeente Noordwijk inmiddels bij herhaling gebrek aan de noodzakelijke transparantie. Woordvoerder Hans Stol maakt ons duidelijk: ‘Wij wachten al vanaf juli 2019 op stukken waaruit zou moeten blijken wat de werkelijke reden was dat Rhijn Bouw miljoenen kreeg toebedeeld bij transacties in Bronsgeest en Offem Zuid. Tientallen documenten worden door de Gemeente Noordwijk gewoon onder de pet gehouden. Over alles wat relevant is wordt geheimzinnig gedaan’. Van transparantie is volgens Hans Stol dan ook totaal geen sprake. Hij doet er al enkele jaren alles aan om alle betreffende stukken te mogen inzien. Er was zelfs reden om de Rechtbank afdeling Bestuursrecht te den Haag in te schakelen om de stukken alsnog boven water te krijgen. Stukken die voornamelijk gaan over gesprekken en transacties in de jaren 2014 en 2015. Waar het college samen met hun ambtenaren en Van Rijn Bouw bij betrokken zijn. Niet minder dan 23 stukken zijn inmiddels heel officieel als geheim betiteld. Wat natuurlijk vraagtekens oproept. Omdat die stukken niet meer van invloed zijn op voorbereiding en uitvoering. Maar waarmee mogelijk wel kan worden aangetoond dat er volledig volgens de wettelijke regels is gehandeld.

Waarom?

Hans Stol vraagt zich openlijk af waarom een overeenkomst die gunstig is voor de Gemeente interessant zou zijn voor andere partijen en daarom geheim. Maar de gemeente blijkt niet van zins om alle gevraagde stukken te laten inzien of openbaar te maken. En dat op zich is verwonderlijk. Navraag levert niet meer op dan dat het kennelijk geheim is hoe er met geheime ambtelijke stukken wordt omgegaan.

Hans Stol verwijt de gemeente Noordwijk ook dat zij steeds opnieuw heel veel tijd neemt om op verzoeken vanuit het platform antwoorden te geven. Bij herhaling is er daarbij door de gemeente de wet overtreden en werd wettelijke financiële genoegdoening van duizenden euro’s overgemaakt richting PIN. Hans Stol meent dat het handelen van de gemeente Noordwijk en het regelmatig achterhouden van met geheim betitelde stukken boekdelen spreekt. Opvallend genoeg zijn er geen politieke partijen die lef tonen en volledige transparantie eisen. Om daarmee het handelen van gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie bloot te leggen. Waardoor hun wettelijk en correct optreden kan worden aangetoond en belanghebbenden zouden zijn vrij gepleit.

Of de huidige gemeenteraad nog bereid zal zijn om dit onderwerp opnieuw onderdeel te laten zijn van openbare politieke discussies lijkt onwaarschijnlijk. Voor veel raadsleden lijkt het op dit moment een ver van mijn bed show. En politieke hoofdrolspelers zullen commotie willen voorkomen. De vele vraagtekens zullen dus nog wel even blijven staan. Misschien dat het tijdens de komende verkiezingen opnieuw in de actuele politieke arena gaat worden ingebracht.

Uit de krant