Logo denoordwijker.nl
Foto: pr
Ingezonden

'Temperatuur stijgt tot kookpunt, handhaving tikt dieptepunt aan'

ingezonden n De redactie ontving van Jacques Berbée een ingezonden mail met bovenvermelde kop.

"Zaterdag 8 augustus rond 15:00 uur liep ik langs Groot Hoogwaak en zag tot m’n grote verbazing dat in het duingebied naast de afgebrande manege aan de Northgodreef volop auto’s de duinen in waren gereden en daar vervolgens parkeerden. Nog nooit vertoond! Een aantal foto’s gemaakt en na afloop van m’n loopje getracht Parkeerbeheer te bellen. Uiteindelijk contact gekregen en via een bandje kreeg ik te horen dat ze momenteel gesloten waren en bereikbaar zijn van maandag t/m vrijdag. Na circa 1 ½ uur nog een keer langs gelopen en geen parkeerbon op de voorruiten van deze foutparkeerders kunnen ontdekken.

Noordwijk in topdrukte. Parkeerbeheer niet te bereiken en in geen velden of wegen BOA’s te bespeuren, met name niet in de omgeving van het Wantveld/Bosweg/Northgodreef. Tenslotte rond 15.15 uur het algemene politienummer gebeld, waarop ik via de landelijke centrale naar regio Haaglanden zou worden doorgeschakeld maar uiteindelijk met de centrale Bergen op Zoom contact had. De telefoniste heeft getracht me zo goed mogelijk te woord te staan, maar kon uiteindelijk niet veel meer doen dan een melding op te stellen richting de politie in Noordwijk. De politie in Noordwijk (hr. Schrijvers) belde daarop binnen 15 minuten terug met de mededeling dat zij helaas niets konden doen maar dat de handhaving in deze echt bij Parkeerbeheer thuis hoorde. Men had wel contact gehad met de BOA’s hier, maar die hadden onlangs bij de Gemeente gewezen op het feit dat er meer maatregelen nodig zijn om overlast te voorkomen, omdat men anders niet in staat was om handhavend op te treden. 

Hoe dan ook, het is ongelooflijk dat in deze hoogtijdagen, Parkeerbeheer simpelweg niet bereikbaar is, wat de oorzaak dan ook mag zijn; men niet handhaaft en men geen orde schept in de chaos die er op dat moment gewoon wordt gecreëerd. De Gemeente die dus voor de handhaving verantwoordelijk is, laat het hier compleet afweten. Ook het feit dat de BOA’s niet handhaven, nadat ze eerder bij de Gemeente over randvoorwaarden hadden geklaagd, getuigt van een ontoelaatbare eigen regie. Men kan het er niet mee eens zijn, maar dan dient wel gewoon bekeurend te worden opgetreden tegen notoire foutparkeerders zoals die op vele plekken zijn te vinden en nu dus ook al in de duinen. Hoezo natuurgebied, misschien zelfs daar ter plaatse Natura 2000-gebied ?! De discussie van de BOA’s met de Gemeente is een ander verhaal en dient op een ander moment te worden geregeld. Beslist niet de wanorde die nu in het dorp ontstaat, tot nader order tolereren. Ongetwijfeld zal zich deze situatie -zonder wijzigend beleid- in de nog komende tropische tijd gaan herhalen.

Dit getuigt ook niet van een optredende plaatselijke overheid op momenten dat het absoluut noodzakelijk is. Niet optreden tegen dergelijke wanorde, verwordt tot een bijna niet te stoppen negeren van (verkeers)maatregelen. Kijk bijv. maar eens naar de talloze brommers en fietsers die je rijdend op de Zeereep vanaf de vuurtoren in noordelijke richting) voorbij sjezen, waarbij de meeste BOA’s -als ze daar toevallig zijn- niet handhavend optreden ondanks het feit dat bij alle in- en uitgangen van die Zeereep een C01-verbodsbord staat wat betekent dat alle verkeer is verboden, uitgezonderd voetgangers. Het wordt ronduit massaal compleet genegeerd. En zo zijn er meerdere voorbeelden te geven. Pappen en nathouden werkt niet, handhaaf en zie hoe uiteindelijk de mensen er wat van zullen leren. Zodra deze mensen er maar rechtstreeks in hun portemonnee op worden aangesproken, valt het kwartje echt wel een keer. Het is zonde dat dit mooie dorp helaas zover moet afglijden en handhaving feitelijk een bijna vergeten woord (en daad) is. Welke politieke partij(en) gaan hier nu eens voor echte verandering zorgen ?

Jacques Berbée

Meer berichten