Logo denoordwijker.nl
Jaap de Moor vond de houding van wethouder Van den Berg ondermaats. | Foto: WS
Jaap de Moor vond de houding van wethouder Van den Berg ondermaats. | Foto: WS (Foto: )
Politiek

Bruisend Noordwijk stelt vragen over Keuvel-drukte

Mede naar aanleiding van recent gestelde schriftelijke vragen over de verkeerssituatie op de Keuvel en berichten op de sociale media, heeft Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk) een aantal bezoeken gebracht om kennis te kunnen nemen van de huidige situatie op de Keuvel.

Zaterdag 17 juli bleek een drukke dag met veel geparkeerde fietsen en brommers, waarop het volgens een bevoegd BOA niet zou helpen om te verbaliseren, mede door de 'stroeve gesprekken' met het winkelend publiek. De Moor heeft woensdag 22 juli gesproken met winkeliers en de parkeergarage van Broeklanden bezocht. In de vragen aan het college vraagt hij onder meer in hoeverre het college op de hoogte is van de structurele overlast en zo ja, of er planvorming is voor verbetering. Hij stelt daarbij voor om een gedeelte van de parkeergarage van Broeklanden als fietsenstalling geschikt te maken.

Meer berichten