Logo denoordwijker.nl
Foto: Cor de Mooy
Binder

Trucje

De Noordwijkse georganiseerde horeca, kortweg de KHN heeft deze week officieel ‘na gezamenlijk overleg over de verwachtingen na de coronacrisis, de zorg uitgesproken over handhaving en het transformatievermogen van het openbaar bestuur.’

Kortweg wordt bedoeld dat er nauwelijks enig vertrouwen is richting het gemeentebestuur als het gaat om de uitvoering van de gemeentelijke slogan ‘Samen maken we Noordwijk’. In hetzelfde bericht spreekt de KNH haar zorg en frustratie uit over de mate waarin door de BOA’s gehandhaafd wordt en de prioriteiten die daarbij gesteld worden.

Overleg daarover leverde een belangrijke constatering op want we lezen: ‘De conclusie is dan ook dat we het er over eens zijn dat we het niet eens zijn met elkaar’. Nu is dat op zich geen uniek gegeven. Inwoners hebben natuurlijk altijd de nijging om met de beschuldigende vinger richting ‘de gemeente’ te wijzen als zich in het dagelijkse gebeuren dingen gebeuren die niet welkom zijn. Niet altijd terecht natuurlijk. Maar in een aantal gevallen wel. Het duidelijkst is wel de volkshuisvesting. Daar is de balans volledig zoek. Zeker in het Noordwijkse gedeelte van de gemeente Noordwijk. Dat is niet alleen mijn constatering, dat vinden vrienden en vijanden met mij. Ook het optreden van de wandelende of op scooters racende Noordwijkse BOA’s krijgt terecht heel veel kritiek. Omdat het naleven van de regeltjes van bijvoorbeeld de parkeervoorschriften in schril contrast staat met het naleven van eigen kledingvoorschriften of rijgedrag. ‘Samen maken we Noordwijk’ klinkt in dit geval zeer ongeloofwaardig.

Wie van onze bestuurders daarvoor aanspreekbaar is blijkt voor de gemiddelde inwoner nogal onduidelijk. Te meer omdat de collegetaken zo slim zijn verdeeld dat er altijd naar een andere portefeuillehouder kan worden verwezen. Met de komst van de nieuwe wethouder is deze onduidelijkheid opnieuw duidelijker geworden. Met grote verwondering hebben wij mogen constateren dat wethouder Salman plots, de in het verleden zeer populaire portefeuille ‘Sportzaken’ wil beheren.

De actieve Noordwijkse sporters en ook de Sportraad zullen zich afvragen hoe dit mogelijk is. We zouden, met heel veel goede wil, deze wethouder bestuurlijke deskundigheid kunnen toewijzen. Maar deskundigheid op het gebied van sport lijkt op zijn minst discutabel.

De enige sportieve handeling die wij ons van Salman herinner is het proberen hanteren van een startpistool bij een hardloopwedstrijd. Toen in functie van loco omdat de rest van het college met zomervakantie was. Dat dit startpistool ook nog weigerde waardoor de start enigszins chaotisch werd kon de goedwillende loco niet worden aangerekend. Maar toch. Salman en sport klinkt tegenstrijdig. Dus deze recente functieverdeling is wonderlijk. Dus moet kennelijk, net als o.a. de slogan ‘Samen maken we Noordwijk’, worden ondergebracht in het populaire Noordwijkse mapje ‘politieke trucjes’.

Meer berichten