Logo denoordwijker.nl
Foto:
Pastorale column

Recreëren

Noordwijk is the place2be. 4You the place4recreation! Ja, wij houden in ons goede Nederland van Engelse woorden en uitdrukkingen, met name in het bedrijfsleven. Maar ook als het om ontspanning gaat. We gaan ‘recreëren’. Ontspannen, ’t liefst met veel vermaak! Op ’t strand van Noordwijk of in één van de vele eetgelegenheden of strandtenten. Het kan weer! Maar wel op anderhalve meter afstand! 

Wist u trouwens, dat Noordwijk ook enige plaatsen kent, onbekend bij bijna alle toeristen, trouwens ook bij bijna alle ingezetenen, waar het werkelijk tot echte recreatie komt. Want ‘recreëren’ betekent niet alleen ontspannen, maar op de eerste plaats ’herscheppen’, ‘Re-creation’. We zoeken ontspanning naar lichaam en ziel. Even echt iets anders, even bevrijd zijn van onze dagelijkse moeite en beslommeringen, echt tot rust komen.

Maar, die echte plaatsen van ontspanning geven daar niet veel ruchtbaarheid aan. Ja, het staat wel elke week in de krant hoor. Maar wie leest dat nog? Het lijkt wel of die mensen, die dergelijke plekjes geregeld bezoeken, het toch stiekem helemaal voor zichzelf willen houden. Het is ons plekje! Dat is natuurlijk niet zo, maar die mensen houden niet zo van grote uithangborden en reclamecampagnes.

Nieuwsgierig waar die plekken zijn? In de Bijbel (Johannes 3:3-6) lezen we dat de Heere Jezus, Gods Zoon, in de nacht een gesprek had met een leider van het volk Israël. Hij heette Nicodemus. Jezus maakte hem duidelijk wat echte recreatie is. Dat is, als je zonden vergeven worden en je een nieuw leven ontvangt. Als je een kind van God wordt en een tweede geboorte meemaakt. Niet door wat je zelf doet, maar wat God doet in je leven.

Wie God de ogen opent voor de ware recreatie, wordt door Hem geestelijk onder de douche van Zijn genade gezet. Die gaat het uitzingen: ‘Mijn zonden zijn vergeven, dit is een woord ten leven, bevrijd ben ik van al mijn schuld.’ Alleen Christus’ offer aan het kruis en Zijn opstanding geeft echte recreatie. Wie dat niet vindt, zal het nu en straks in de eeuwigheid met zijn oude, zondige,onveranderde leven moeten doen. Om dan ook uitbetaald te worden naar wat hij of zij gedaan heeft. Met als gevolg de dood, de eeuwige dood.

Helaas, velen willen niet anders! Nieuwsgierig geworden naar echte recreatie? Overal waar mensen worden opgeroepen om te geloven in Jezus Christus als Redder en Verlosser en hen de weg wordt gewezen naar die ware rust en ontspanning, daar zijn die oases van rust en ontspanning. In de kerk, in christelijke gezinnen en bijeenkomsten waar Gods Woord open gaat en er werkelijk geluisterd wordt. Zoek juist in deze vakantie(corona)tijd zo’n plek van ware herschepping. Het is er, ook voor jou.

Ds. Sj. Maliepaard, predikant voortgezette Gereformeerde Kerk Noordwijk

Meer berichten