Transparant | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Foto: Cor de Mooy
Binder

Transparant

In een uitgebreide brief aan het gemeentebestuur van Noordwijk verzoekt het Comité Noordwijk Transparant om een breed onderzoek naar een aantal ruimtelijke projecten. Daarbij moet ook gekeken worden naar ontoelaatbare beïnvloeding van Noordwijkse wethouders uit onder andere de periode 2014-2018.

‘Noordwijk Transparant’ is hiermee weer terug aan het front. Met dank aan voormalig wethouder Henri de Jong. Die bij zijn vertrek meer dan suggereerde dat er in Noordwijk geheimzinnige krachten zijn die er alles aan doen om hun invloed uit te oefenen bij de uitvoering van ruimtelijke beleid. Dat was natuurlijk een open deur intrappen. Er is namelijk in Nederland niet een één gemeente te vinden waar het Ruimtelijk Beleid geheel gevrijwaard is van inmenging van buiten af met het behalen van persoonlijk voordeel als doel. Wat de een ziet als ‘bedenkelijk’ wordt door de ander uitgelegd als ‘slim’.

Waar de een ruim binnen de grenzen wil blijven zoekt een ander het uiterste randje op. Het is geen geheim dat er in Noordwijk in een ver verleden sprake is van discutabele persoonlijke initiatieven door personen die verbonden waren aan de Noordwijkse politiek. Geen strafbare feiten want dan was de rechter er wel aan te pas gekomen. Maar toch. Het heeft heel duidelijk zijn invloed gehad op de politiek en op de sfeer waarin er daarna door de politiek werd gedacht en gehandeld. Op de persoon gericht handelen en wandelen. Waaraan zowel initiatiefnemers als verantwoordelijke wethouders zich schuldig hebben gemaakt. Rancune is in de politiek per definitie aanwezig. Politieke nederlagen leiden in de praktijk altijd tot represaille. Linkse partijen in de Noordwijkse gemeenteraad drongen recentelijk, naar aanleiding van de uitlatingen van Henri de Jong, aan op onderzoek.

Het in 2018 door verontruste Noordwijkers opgerichte ‘Noordwijk Transparant’ staat volgens hun eigen opvatting voor een meer open, integer en vooral transparant gemeentebestuur. De persoonlijke voordelen bij het snippergroen traject,van bij de politiek betrokken Noordwijkers, was sommigen een doorn in het oog. Anderen maakten zich druk over de houding van verantwoordelijk wethouders bij het ruimtelijk beleid. Daarbij was in een enkel geval, zoals bij bouwplannen in de nabijheid van het Rederijkersplein, de rechter het met de bezwaarmakers eens en konden we als burgers de portemonnee trekken om de geleden schade te compenseren. Noordwijk Transparant wil nu de zon laten schijnen op de boter die zich op de hoofden bevindt van voormalige collegepartijen.

Ik kijk met belangstelling toe. De geschiedenis bewijst dat de ambtelijke ondersteuning politici in dit soort gevallen simpel door de heftige stormen heen weet te leiden. Dat zal ook nu wel gebeuren. Met mist over het verleden en de zonneschijn op het heden. De 5 miljoen disagio in Offem Zuid, de parkeeroplossingen in de Maarten Kruyt en de recente uitlatingen van Henri de Jong ten spijt.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>