Logo denoordwijker.nl
Kort nieuws

Online lezing van VluchtelingenWerk

Op 25 juni van 10.30 tot 11.30 uur kun je tijdens de Koffie+ een kijkje in de keuken nemen van VluchtelingenWerk Noordwijk en Noordwijkerhout. Monique van den Hoonaard vertelt online over het werk van Vluchtelingenwerk waarbij er ook gelegenheid is tot het stellen van vragen.

In tegenstelling tot andere 'nieuwkomers' kunnen vluchtelingen zich niet voorbereiden op hun vertrek naar Nederland. Ze moeten vaak halsoverkop vluchten omdat hun leven in gevaar is en hebben geen idee wat hun eindbestemming zal zijn. Wanneer ze vanuit het asielzoekerscentrum naar de gemeente verhuizen is alles nieuw voor hen. Ze beginnen bij nul, spreken nog geen Nederlands en vaak ontbreekt een sociaal netwerk. 

De maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk helpen hen bij het voorkómen en oplossen van alle praktische problemen die zij op het pad naar hun nieuwe toekomst tegenkomen. Zo spelen er vaak meerdere problemen waarbij de steun van een maatschappelijk begeleider essentieel is. Veel vluchtelingen kampen met stress en psychische problemen, en ze maken zich zorgen over achtergebleven familieleden. Ook spelen cultuurverschillen een rol, en wantrouwen tegenover overheidsfunctionarissen. De maatschappelijke begeleiders van VluchtelingenWerk staan vluchtelingen bij in deze roerige periode en helpen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving.

Over Monique van den Hoonaard

Monique van den Hoonaard is werkzaam als teamleider bij VluchtelingenWerk op de locatie Noordwijkerhout en Noordwijk. Monique begeleidt een team van 12 bevlogen vrijwilligers die met elkaar in totaal zo’n 120 statushouders begeleiden. Monique heeft vrijwilligersmanagement gestudeerd aan de HU en is al ruim 20 jaar werkzaam bij ontwikkelingsorganisaties waarvan nu ruim 4 jaar bij VluchtelingenWerk.

Online Koffie+ is een gezellige koffieochtend, bedoeld om elkaar te ontmoeten gekoppeld aan een thema, workshop of andere activiteiten. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar cheemskerk@bibliotheekbollenstreek.nl. Meer informatie staat op www.bibliotheekbollenstreek.nl

Meer berichten