Parkeren fors duurder | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Voor het Kloosterplein worden de tarieven voor winkelend publiek ook twee en een half keer verhoogd. | WS
Voor het Kloosterplein worden de tarieven voor winkelend publiek ook twee en een half keer verhoogd. | WS
Politiek

Parkeren fors duurder

? Verhoging met 150% valt verkeerd bij veel inwoners

Heel veel Noordwijkers binnen de kernen Binnen en aan Zee zijn verontwaardigd en boos over de aangekondigde verhoging van het inwonerstarief parkeren. De verhoging van € 20,00 naar € 50,00 is bij velen totaal verkeerd gevallen.

Bij de vergunninghouders kwam simpelweg de mededeling: ‘Gewijzigd tarief inwonersparkeervergunningen’. Het nieuwe tarief voor een inwonersparkeervergunning is € 50,00 op jaarbasis.

Hier gaat het om een besluit van de gemeenteraad over parkeerbelasting. Specfiek over de zogenaamde inwonersvergunning die door iedere inwoner kan worden aangevraagd om daarmee, in combinatie met de parkeerschijf, voor een periode van 3 uur gratis te kunnen parkeren. Met name in de speciaal daartoe aangewezen gebieden.

Naast de inwonersvergunning bestaat er bovendien een bewonersvergunning. Die kan worden aangevraagd door inwoners die in de betaalde gebieden aan zee en de dorpskern in binnen waar betaald parkeren al is ingevoerd. Voor het Kloosterplein worden de tarieven voor niet-vergunninghouders ook twee en een half keer verhoogd.

Naast de wijziging in tarieven voor bezoekers aan Noordwijk aan zee is er ook de wijziging voor bewoners. Die ook een tweede of een derde vergunning per woonadres mogen aanvragen. En ook de tweede en derde vergunningstarieven zijn fors verhoogd. respectievelijk de tweede van €20,00 naar € 50,00 en de derde van € 20,00 naar maar liefst € 100,00.

Het uitgangspunt van de gemeenteraad is dat alle inwoners binnen de fusiegemeente recht hebben op een inwonersvergunning voor parkeren in de kernen Binnen en aan Zee. Naar verwachting zouden er daardoor meer inwonersvergunningen worden uitgegeven. Uiteindelijk met het doel te vereenvoudigen en alles kostendekkend te houden. Met alle gevolgen voor de individuele inwoners van dien.

Vanuit de bevolking is op allerlei manieren gereageerd. Vooral de sociale media ontplofte met verwijten richting politiek. Veel Noordwijkers uit de kernen Binnen en aan Zee wijten de verhoging aan de fusie. Ze verwijten de diverse politieke partijen hun belofte dat de fusie geen financiële gevolgen voor de inwoners mocht hebben, nu al te hebben verkwanseld.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>