Urgentie ter discussie bij verdeling woningen | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Grootschalige projecten sociale woningen staan nog niet op het programma. | Foto: Wim Siemerink
Grootschalige projecten sociale woningen staan nog niet op het programma. | Foto: Wim Siemerink

Urgentie ter discussie bij verdeling woningen

Een groot tekort aan betaalbare huurwoningen is niet alleen in Noordwijk al vele jaren een groot probleem. Maar Noordwijk zit wel in een bijzondere situatie omdat er van grootschalige ontwikkeling op korte termijn bepaald geen sprake is. Vanuit de bevolking wordt er al jaren met argusogen gekeken naar de verdeling van de schaarse woningvoorraad.

Door Wim Siemerink

Het toewijzen van de schaarse huurwoningen aan statushouders of mensen die uit een scheiding komen, waardoor mensen die al jarenlang op wachtlijsten staan nog langer moeten wachten, zorgt voor heel wat discussie onder woningzoekenden.

Vanuit het CDA werd gevraagd naar de precieze aantallen van statushouders in huurwoningen. Maar daarop antwoord het college dat de status van huurders niet langer door de corporaties wordt bijgehouden zodra statushouders zijn geplaatst. Er zijn daarom geen lijsten met daarop aantallen, namen of status van gehuisveste statushouders bij de corporaties.

Het college verduidelijkt in hun antwoord: ‘In een ideale wereld, waarin voor iedereen een passende woonruimte beschikbaar is, zouden voorrangsregelingen en urgentieverklaringen niet meer van toepassing zijn. Immers, iedereen die zich meldt voor woonruimte wordt dan bediend. Zolang dat niet het geval is en vanuit het rijk nog steeds de verplichting bestaat aan de taakstelling huisvesting statushouders te voldoen, is afschaffen van de voorrangsregels voor het huisvesten van statushouders niet aan de orde.’

Nauwelijks perspectief

Onder woningzoekenden is er weinig begrip voor het feit dat hen nauwelijks perspectief wordt geboden. Bij het zoeken naar oplossingen noemt men zogenaamde tiny houses als mogelijkheid. Maar ook tijdelijke woningen en bovendien het toestaan van wonen in zomerhuisjes en vakantieparken.

Het onderwerp goedkoop huren is opnieuw actueel omdat deze week twee Noordwijkerhoutse vrouwen op televisie komen om daar in het programma Monitor uit te leggen wat de problemen zijn voor gescheiden vrouwen bij het vinden van betaalbare huisvesting in Noordwijk.

Urgentie is het sleutelwoord en de vraag daarbij is of de gevolgen van huwelijksproblemen meer urgentie behoeven dan de vluchtelingenstatus of de status van volwassen starters met een jarenlange tevergeefse zoektocht naar hun eerste woning. Voorlopig blijken er nauwelijks mogelijkheden om iedereen tevreden te stellen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>