Gevoel van veiligheid moet worden vergroot | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Een snelle inzet van geneeskundige hulpverlening is ook belangrijk voor de rampenbestrijding in brede zin.| Foto: WS
Een snelle inzet van geneeskundige hulpverlening is ook belangrijk voor de rampenbestrijding in brede zin.| Foto: WS (Foto: )

Gevoel van veiligheid moet worden vergroot

De veiligheid om ons heen wordt gewaarborgd door de Veiligheidsregio Hollands Midden. Er is inmiddels een meerjarenperspectief geproduceerd dat door de inwoners zal moeten worden betaald. De financiering is deze week onderwerp van gesprek van de Noordwijkse politiek in een zogenaamde Ronde Tafel.

Noordwijk moet als een van de 18 deelnemende gemeenten goedkeuring verlenen wat de inwoners in totaal ruim vijftig miljoen euro’s gaat kosten. Wat volgens de stukken neerkomt op €63,89 per inwoner. En geen lastenverzwaring voor de Noordwijkers betekend.

De Veiligheidsregio heeft de regie over de centrale meldkamer voor brandweer en de brandweerzorg die daarbij hoort, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening alsook de rampenbestrijding in brede zin tot hun taak rekent. Hoewel de politieorganisatie wel als heel belangrijke partner functioneert vallen politietaken niet onder de verantwoordelijkheid.

Uit het gepubliceerde risicoprofiel blijkt dat de komende jaren bijvoorbeeld de klimaatadaptatie, de energietransitie en de cyberveiligheid van grote invloed kunnen en risico’s kunnen opleveren.

Inmiddels zijn er de beleidsdoelen gesteld waarin onder andere het zelfredzaam maken van de inwoners belangrijk is. Verder acht men zich de komende jaren competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht en willen nadrukkelijk inzicht verschaffen in wat er gepresteerd gaat worden.

Het gevolg moet zijn dat er minder branden zullen woekeren, dat schade beperkt wordt en het vallen van slachtoffer minimaal vermindert of wordt voorkomen. Waardoor ook het gevoel van veiligheid in onze regio gaat worden vergroot. Veiligheidsadvisereing, netsamenwerking moeten naast voorlichting daar een rol in gaan spelen.

De Noordwijkse politiek moet zich nu verdiepen in de inhoud van het 110 pagina’s tellende en zeer uitgebreide document en daar tijdens de Rondetafel hun reacties op geven.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>