Boekje over 75 Jaar bevrijding in Noordwijk | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Foto:

Boekje over 75 Jaar bevrijding in Noordwijk

Het Genootschap Oud Noordwijk en De Oude Dorpskern hebben de handen ineengeslagen en een gezamenlijke uitgave verzorgd bij gelegenheid van 75 Jaar Vrijheid in Noordwijk.

De ‘Kerndotter’ (samentrekking van de beide verenigingsbladen ‘Kernpunten’ en ‘Blauwdotter’) verhaalt in bijna 80 bladzijden over verschillende gebeurtenissen die een beeld geven van de Tweede Wereldoorlog in Noordwijk (en op onderdelen ook in Noordwijkerhout en De Zilk). Er is daarbij gebruik gemaakt van veel, soms onbekend fotomateriaal.

Bijzonder zijn onder meer het gegeven dat de feestelijkheden rond de opening van het badseizoen in 1940 samenvielen met de inval van de Duitsers, de gedwongen samenwerking tussen een NSB-burgemeester en een wethouder en gemeentesecretaris, die ook na de oorlog nog jarenlang een bestuurlijke rol zouden vervullen. Ook is er aandacht voor de evacuatie van delen van de bevolking en de afbraak van markante gebouwen in Noordwijk aan Zee. Maar er is ook aandacht voor de zeer actieve ondergrondse pers in Noordwijk met bladen als De Vrije Cronyck en Hilversum III en voor het reilen en zeilen van een heuse Noordwijkse Engelandvaarder, Leendert den Hollander. Van de periode kort na de bevrijding worden beladen onderwerpen als het kaalscheren van ‘moffenmeiden’ en de geschiedenis van in Noordwijk geïnterneerde NSB-kinderen niet geschuwd.

De Kerndotter ’75 Jaar Bevrijding’ is zojuist verschenen en toegezonden aan de leden van het Genootschap Oud Noordwijk en van de vereniging De Oude Dorpskern. Die verspreiding is vanwege de corona-crisis beperkter dan eerder voorzien. Op een nader te bepalen tijdstip, dat is wanneer de omstandigheden daarvoor meer ruimte bieden, zullen exemplaren ook beschikbaar komen voor de bredere bevolking van Noordwijk. Daartoe zullen gratis meeneem-exemplaren worden neergelegd bij publieke instellingen in de verschillende kernen. Een bijzondere editie van deze Kerndotter - gebonden en met een harde kaft – is nu reeds te koop bij Boekhandel Van der Meer in Noordwijk Binnen.

Verdere verspreiding van de Kerndotter zal tenslotte plaatsvinden rondom de najaarslezing van de vereniging De Oude Dorpskern, die onder de titel “Noordwijk – 75 Jaar Vrijheid” gehouden zal worden op 13 november in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk Binnen. De lezing zal worden verzorgd door Koen Marijt, tevens auteur van enkele artikelen die in deze Kerndotter zijn opgenomen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>