Politiek bespreekt nieuwe kadernota parkeren | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
De politiek bepaalt nieuwe kaders om aloude parkeerproblemen op te lossen. | Foto en tekst: Wim Siemerink
De politiek bepaalt nieuwe kaders om aloude parkeerproblemen op te lossen. | Foto en tekst: Wim Siemerink (Foto: )
Politiek

Politiek bespreekt nieuwe kadernota parkeren

Het college heeft de kaders vastgesteld voor een nieuwe Kadernota Parkeren. Het parkeren voor inwoners, winkelend publiek, toeristen, strandbezoekers en congresgangers is van bijzonder groot belang. Daarbij zijn de betaalbaarheid, de bereikbaarheid, zoekroutes en piekbelasting onderdelen die steeds geactualiseerd dienen te worden.

Parkeren mogelijk maken blijkt een zeer dynamisch serviceonderdeel van een toonaangevende badplaats. Waarbij de politiek de ruimte moet bieden voor nieuwe ontwikkelingen door het aanpassen van bestaande uitgangspunten. Deze week krijgt de politiek de gelegenheid om zich te verdiepen in de door het college omarmde kaders. In een rondetafelgesprek krijgen politiek partijen en belanghebbenden de gelegenheid om dieper in te gaan op de voorgestelde kaders en de diverse aannames van kengetallen. Het college blijkt zich inmiddels wel degelijk te realiseren dat de vastgestelde kaders een abstract karakter dragen en dat de uitwerking op heel verschillende onderdelen dient te worden gerealiseerd.

Het gaat in eerste instantie natuurlijk over de voor iedereen duidelijk zichtbare knelpunten. Waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld de woonwijken en het toeristisch gebied. En dat strandbezoek en soms winkelbezoek samengaat met piekbelasting. Daarbij is er steeds meer aandacht voor tweewielers waarvan het parkeren van de fiets toch de belangrijkste opgave is. Het college wil een exploitatie inrichten welke het mogelijk maakt de financiële consequenties van de huidige opgave en van de ambities goed te monitoren.

Het beoogde effect van een nieuwe parkeernota is en blijft het blijven aanbieden van voldoende en goede parkeervoorziening voor auto en fiets. En in het kader van kwaliteit een bijdrage leveren aan een economisch sterke, leefbare, bereikbare en zeker ook duurzame gemeente Noordwijk.

Niet alleen voor toeristen maar vooral voor inwoners. Het betaald parkeren wordt omschreven als parkeerbelasting. Belangrijk is natuurlijk wat de tarieven dienen te zijn om parkeren betaalbaar te houden en toch de noodzakelijke inkomsten te incasseren om de begroting op orde te houden. Daarbij vormen de bekeuringen een belangrijk onderdeel waarbij per overtreding €45,54 dient te worden betaald.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>