SHN weigert goedkeuring voor prestatieovereenkomst | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Het CDA koos voor beperkt te bouwen in Bronsgeest maar verwacht nu wel snel initiatieven vanuit het college.
Het CDA koos voor beperkt te bouwen in Bronsgeest maar verwacht nu wel snel initiatieven vanuit het college. (Foto: Wim Semerink)
Politiek

SHN weigert goedkeuring voor prestatieovereenkomst

“Wij zien graag dat het college met een oplossing komt waardoor de bouw van sociale huurwoningen, na Offem Zuid, niet jarenlang stil komt te vallen. Omdat veel mensen afhankelijk zijn van dit type woningen. Dat zijn jonge Noordwijkers die graag zelfstandig willen gaan wonen. En ook mensen die hier werken als onderwijzer, als politieagent of in een van de vele de horecabedrijven.”

Dit laat de voorzitter Bernard Koëter, van de Stichting Huurders belangen ons weten. Wij spraken met hem naar aanleiding van zijn weigering om een handtekening te zetten onder de, door de gemeente Noordwijk voorgestelde, prestatieafspraken. De voorzitter wil hiermee aan de Noordwijkse politiek een signaal afgeven als belangenbehartiger van de vele woningzoekenden die nu nog op wachtlijsten staan. Want de officiële doelstellingen van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk is het behartigen van de belangen van de huurders en bewoners van woningen van de Noordwijkse Woningstichting en verdere handelingen die daarmee verband houden.

Alternatieven onvoldoende

De SHN wil duidelijk zichtbare oplossingen voor het schrijnend tekort aan sociale huurwoningen. Men verwacht van de politiek, en met name van het college, actie. Zodat na het opleveren van Offem Zuid er niet opnieuw een periode van jarenlang wachten gaat ontstaan.

Koëter was ook al kritisch tijdens de presentatie van de voorstellen als basis voor de nieuw te realiseren woonvisie. Na de presentatie hiervan kon de desbetreffende ambtenaar niet garanderen dat de afspraak, dat er 1140 sociale huurwoningen voor 2030 zullen worden gerealiseerd, kon worden nagekomen. De SHN heeft inmiddels wel overleg gehad met het college en de Noordwijkse Woningstichting, inmiddels Stek geheten. Koëter weet dat er achter de schermen gezocht wordt aan oplossingen.

Inmiddels blijkt dat mogelijke alternatieven er of gewoonweg niet zijn, of onvoldoende woningen opleveren of pas buiten de planperiode kunnen worden gerealiseerd. Voor Koëter is daarmee duidelijk dat het in eerdere Prestatieafspraken afgesproken aantal van 600 nieuwe woningen in 2027 ook al niet wordt gehaald.

Jammer

Wethouder Salman zegt ons het erg jammer te vinden dat de SHN zich op dit standpunt heeft gesteld. Hij blijkt wel verheugd dat de Noordwijkse Woningstichting/Stek de voorgestelde prestatieafspraken wel weet te waarderen. Salman: ‘Dit is erg jammer want uiteindelijk richten we ons op het zelfde doel, een maximaal haalbaar aantal huurwoningen voor Noordwijkers. Hij benadrukt dat Noordwijk het bestaande percentage van 20% sociaal inmiddels heeft verhoogd naar 30%.

We vragen fractievoorzitter Theo Alkemade van het CDA naar zijn mening over de ontstane situatie. Omdat zijn partij mede verantwoordelijk is voor de keuze om beperkt te bouwen in Bronsgeest.

Alkemade handhaaft zijn mening dat er binnenstedelijk nog voldoende ruimte is om te benutten voor sociale woningbouw. Hij zegt zelf ook ongeduldig te zijn en vindt dat van het college veel meer concrete initiatieven mogen worden verwacht.

Lisette van der Vossen van NZLokaal zou ook graag zien dat het veel sneller kon gaan.’ Ze blijkt wel overtuigd dat er oplossingen worden gevonden en merkt ook op dat er beweging is in het 1e deel van Bronsgeest. Waar aan een concreet plan wordt gewerkt. Ze vraagt zich daarom hardop af of het niet ondertekenen van de prestatieafspraken verstandig is en zegt erover: ‘Iedereen mag op de trom slaan dus ook de SHN.’

Verdeeldheid

De eenheid die er ooit was binnen de belangrijke organisaties rondom de sociale woningbouw is er dus niet meer. Nadat eerder al woningstichting Sint Anthonius van Padua te kennen gaf hoe dan ook een eigen koers te blijven varen blijkt nu dus ook de SHN zich niet aan te sluiten bij het collectief wat bij wethouder Salman op het verlanglijstje staat.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>