Samen verder als Stek | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Bestuurders Willem van Duin en Hans Al wijzen op alle voordelen die een fusie biedt. | Foto: WS
Bestuurders Willem van Duin en Hans Al wijzen op alle voordelen die een fusie biedt. | Foto: WS (Foto: )

Samen verder als Stek

De eerder ingezette krachtenbundeling van de woningcorporaties Stek Lisse, de Vooruitgang Teylingen en De Noordwijkse Woningstichting heeft geleid tot een feitelijke fusie. Dat werd deze week officieel bekend gemaakt.

Door Wim Siemerink

Volgens bestuurders Hans Al en Willem van Duin was bundeling van krachten nodig om ook voor de toekomst voldoende betaalbare huurwoningen te blijven bouwen, om echt te investeren in duurzaamheid en om te blijven innoveren. Gezamenlijk durft men de strijd aan met het huidige, zeer complexe, sociale woningbouw vraagstuk. Maar ook vanuit organisatorisch oogpunt is er winst te halen want op bedrijfslasten en ITC bespaart men alleen al 1,3 miljoen euro.

De Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gingen akkoord met de gewenste Fusie. Stek, Vooruitgang en Noordwijkse Woningstichting zijn na de fusie één krachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die in de Bollenstreek 11.600 woningen beheert. De focus ligt daarbij op goede, betaalbare huurwoningen in prettige buurten. Vooral voor mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien.

Voorlopig blijft men op de bestaande vestigingen nog gewoon actief maar er wordt wel gezocht naar één centrale vestiging in de Bollenstreek. Waarbij lokale steunpunten mogelijk in stand worden gehouden. Men gaat verder onder de naam woningcorporatie Stek. Daarbij wordt een nieuwe huisstijl gelanceerd compleet met de uiting 'Je huis, je thuis'. Tot de organisatorische fusie op 1 juli werkt de Noordwijkse Woningstichting nog onder deze naam vanuit het kantoor aan de Van Panhuysstraat in Noordwijk.

Directeur/bestuurder van de Noordwijkse woningstichting Willem van Duin zegt met enige nadruk: 'Het nieuwe Stek is meer dan een optelsom van het 'oude' Stek, aangevuld met Vooruitgang en de NWS. Het afgelopen jaar is gewerkt aan een compleet nieuwe organisatie. Waarbij in het beleid en processen steeds is gekozen voor de beste werkwijze. Tot 1 juli blijft er sprake van een overgangsperiode, waarin afdelingen worden samengevoegd en het nieuwe computersysteem wordt ingericht.

De vraag dient zich aan of deelnemen aan de fusie door het Noordwijkerhoutse Anthonius van Padua niet beter was geweest. Willem van Duin benadrukt dat dit altijd al de voorkeur genoot en dat het zeker jammer is dat er geen 'Bollen 4' is ontstaan. Padua koos, na aanvankelijk mee te hebben gedaan, onverwacht toch voor een eigen route. Hans Al vult aan dat de samenwerking wel erg goed is en dat daar waar nodig ook wordt samengewerkt.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>