Spoedzoekers vragen opnieuw aandacht van de politiek | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Het Noordwijkse spoedzoekersprobleem kwam via voormalig raadslid Lenie Zoetendaal landelijk in het nieuws.
Het Noordwijkse spoedzoekersprobleem kwam via voormalig raadslid Lenie Zoetendaal landelijk in het nieuws. (Foto: )
Politiek

Spoedzoekers vragen opnieuw aandacht van de politiek

In een speciale bijeenkomst wilde NZLokaal een politiek gesprek over het realiseren van tijdelijke woonruimte. Met name voor zogenaamde spoedzoekers. Dat zijn veelal mensen die na een scheiding op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning, maar die er voor hen niet of nauwelijks blijkt te zijn.

Uiteindelijk werd het gesprek een politiek zwaar beladen bijeenkomst. Wethouder De Jong uitte zich zeer sceptisch uitte over partijen die zelfs via de provincie probeerden hun gelijk te halen. Daarbij duidelijk doelend op de brief van Ton van Rijnberk (D66) over woningbouw, Bronsgeest en de rol van het CDA. Het slotakkoord van mevrouw van Vossen (NZL) werd een uiting van teleurstelling richting de oppositie: 'Jammer dat u nu slechts wil kijken naar de onmogelijkheden en belemmeringen terwijl ik juist hoopte gezamenlijk te kunnen zoeken naar wat wel mogelijk is.'


In de klem

De spoedzoekers zijn een groep woningzoekenden die behoorlijk klem zit in de huidige woningmarkt en vaak dakloos dreigen te raken. Voor hen is wachten op een nieuwbouwwoning niet de oplossing. Dit speciale vraagstuk vraagt om speciale oplossingen. Ook al omdat de politiek aan deze groepering nog steeds geen urgentie toekent en er bij spoedzoekers vaak sprake is van te korte inschrijfduur of een financieel probleem.


Monitor

In de vorige raadsperiode sprong voormalig Noordwijks CDA-raadslid Lenie Zoetendaal op de barricade om het probleem van spoedzoekers aan te kaarten. Via het tv-programma Monitor kreeg het lokale probleem landelijke bekendheid. Dit tot grote ergernis van een groot deel van de gemeenteraad. Die verweet haar dat zij Noordwijk hiermee negatief op de kaart zette. Voor haar oplossingen voor de spoedzoekers kreeg ze bij de Noordwijkse politiek en het toenmalig links getinte college, nauwelijks de handen op elkaar. En tot oplossingen kwam het nog steeds niet.
Dat bleek duidelijk uit de verslaggeving van 2 inspreeksters, gescheiden moeders die voor de korte termijn wel maar voor de langere termijn geen oplossing zouden kunnen vinden. 'Moet ik straks onder een brug gaan liggen' was de wanhoopskreet die door de voormalige raadzaal van Noordwijkerhout klonk. En een andere dame zei: 'Vindt U bloembollen echt belangrijker dan mijn woningprobleem?'


Ruimte creëren

Initiatiefneemster Van der Vossen (NZL) legde nog eens uit dat het gaat om gebrek aan betaalbare woningen die korte termijn problemen kunnen oplossen. Volgens haar geeft de wet wel degelijk ruimte voor het creëren van tijdelijke woonruimte in bijvoorbeeld bestaande gebouwen.
Van der Vossen: 'Wat wij graag willen met een motie snel een aantal locaties aandragen waar tijdelijke woningen ook snel gerealiseerd moeten gaan worden.'

De wethouder de Jong riep op tot voorzichtigheid met het vroegtijdig roepen van locaties om bijvoorbeeld speculatie te voorkomen. Maar hij drong wel aan op samenwerking om vertrouwelijk geschikte locaties te selecteren. Het geplande gesprek liep uit in een duidelijke politieke discussie. PUUR riep bij monde van Gerben van Duin op om vanuit het college de regie te nemen. Taetske Visser, overigens gevolgd door Dick Gutlich (D66), wees er fijntjes op dat er kansen waren gemist, met name in het gebied Bronsgeest. Het vorige college zou daar graag 100 tijdelijke woningen hebben willen realiseren.


Caravans

Noordwijk zou volgens wethouder Henri de Jong nu al mee doen in een provinciaal initiatief voor oplossingen in het buitengebied. Woonruimte realiseren deels voor arbeidsmigranten en deels voor spoedzoekers. Van Dormolen (VVD) stelde vast dat de politiek geen mogelijkheden ziet in verdunnen van bouwlocaties en te kiezen voor hoogbouw en kleine woningen om het probleem op te lossen.
Hij wilde wel meewerken aan een snelle oplossing en dacht zelfs aan de mogelijkheid om voor dit doel een locatie met caravans als oplossing toe te staan.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>