Eerste week | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Foto: Cor de Mooy
Binder

Eerste week

Het was me wel weer het weekje. Eentje waarin enthousiaste inwoners allereerst onze nieuwe burgemeester verwelkomden maar ook van de ene verbazing in de andere vielen.

Al in haar allereerste collegevergadering ging het direct over Ronnie en zijn Noordwijkse eigendommen. Het college besloot namelijk om een voorlopig voorkeursrecht te vestigen op de eigendommen van vriend Van de Putte op het Vuurtorenplein omdat ze een plannetje hebben bedacht om daar nieuwe ontwikkelingen te realiseren. Een vertrouwde bron liet weten: 'Ik hoor in gedachten een bulderende lach door het kantoor in Wassenaar galmen. Want geschrokken zal onze krottenkoning zeker niet zijn na deze kwajongensstreek die slechts negatief effect zal genereren.'
Ook deze week de mededeling dat de regionale duurzaamheid een knauw heeft gekregen nadat de Provincie, het Hoog Heemraadschap alsmede Katwijk en Noordwijk geen heil meer zien in het project Blue Energy Centrale.
Ook al nieuws was dat de wijkvereniging in de Zuid werd getrakteerd op een nieuw soort parkeerversperring. Geen boomstammen, maar enkele decimeters hoge hekjes moeten vrije doorgang voor hulpdiensten, tussen de villa's door, garanderen.
In het Duinpark een ander schandaal. De wijkbewoners riepen massaal: 'van uitdunnen is hier geen sprake meer, dit is pure kaalslag'. Want daar werd, tegen alle afspraken met de bewoners in, de zo bewonderde 'de groene long', bestaande uit honderden bomen, zonder enige verdoving operatief verwijderd. Dit deed kennelijk behoorlijk pijn.
Goed nieuws was er ook. De weekmarkt van Noordwijkerhout wordt verplaatst naar de sfeervolle plek rond het witte kerkje, die bij iedereen voorkeur geniet.
Tot mijn persoonlijke grote verbazing stonden de uitslagen in het woonbehoeftenonderzoek ook bij het goede nieuws. Volgens de gemeente Noordwijk is er bij een respons van 100 bezoekers bij de inloopbijeenkomsten bij een inwoneraantal van 41000 een goede score. Dat is 0,002%,. En de 850, dus 2%, on line reacties vanuit de 4 kernen is, volgens de gemeente, ook al een groot succes.
En tot slot was er deze week het modder gooien van een voormalig Noordwijks wethouder en tegenwoordig Statenlid voor D66. Het gaat om degene die ons ooit met trots met het vermaledijde Jeroensplein, compleet met Atlantikwall, opzadelde. De modder ging met name richting een voormalig gemeenteraadslid voor het CDA, die hij in een brief richting de Provinciale Staten, openlijk, belangbehartiging voor derden en dus corruptie verweet. Wat weer tot gevolg had dat een nieuwe brief het licht zag waarin deze voormalig wethouder, laster en smaad wordt verweten. Het lijkt mij dat lokaal D66 nauwelijks reden ziet om hun voormalig wethouder te blijven steunen in zijn persoonlijke strijd tegen de al in de vorige eeuw afgebroken windmolens.
En wat moet onze nieuwe burgemeester hier nu weer mee? Ik had haar echt een andere eerste week gegund.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>