'Het is een puinhoop' | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Omwonenden worden met enorme hoogbouw geconfronteerd.
Omwonenden worden met enorme hoogbouw geconfronteerd.
Politiek

'Het is een puinhoop'

Het college heeft al eerder besloten een bestemmingsplanprocedure te volgen op basis van het structuurontwerp centrumplan Jan Kroonsplein. Daarin wordt echter volgens de omwonenden een raadsbesluit gewoon genegeerd. De politiek werd deze week met een presentatie in kennis gesteld van iets gewijzigde plannen. Van echte aanpassingen bleek nauwelijks sprake.

Tijdens een rondetafelpresentatie bleek dat de plannen van de herontwikkeling van het Jan Kroonsplein opnieuw ietsje werden aangepast. De aanwezige direct belanghebbende omwonenden bleken hierover nog steeds erg ontevreden. Omwonenden verklaarden tijdens de inspraak dat zij zich niet serieus genomen voelen. Zij werden niet betrokken bij het maken van de gepresenteerde plannen die juist hun leefomgeving aangaan.

Een bewoonster van de Binnenweg maakte duidelijk dat haar woongenot en de bezonning van haar woning door de vele meters hoge bouw, ernstig in het geding is. Een andere bewoner stelde dat ondanks vele inspanningen het B&W geen gehoor gaven aan zijn roep om aan tafel te gaan en de ingang van de parkeergarage, de bouwhoogtes en de parkeerlasten ter discussie te stellen. 'Hoe kan het dan dat de drie ondernemers en de gemeente voor de vierde keer een plan presenteren waarin alle in november 2015 door de raad vastgelegde uitgangspunten volkomen worden genegeerd en maximaal overschreden? En: 'Voor wie doen we dit eigenlijk?'

De stedenbouwkundig adviseur van de gemeente legde ook uit dat de omgeving mogelijkheden biedt om tot grote hoogte en massaal te bouwen. Hij zei het persoonlijk interessant te vinden dat er eigenwijsheid zichtbaar is in een ontwikkeling: 'Het is in de omgeving eigenlijk een puinhoop maar ik adviseer dit ook in een nieuw plan mee te nemen.' Hij noemde de schaalcontrasten juist kenmerkend voor het Boulevardgebied.

In het vragenrondje werd door alle partijen vragen gesteld. Daaruit bleek dat nog lang niet alle problemen eenvoudig zijn op te lossen en bovendien dat het college nog steeds in de voorbereidende fase zit. Pas na het zomerreces zal er een definitief voorstel voor een voorontwerpbestemmingsplan in de gemeenteraad komen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>