College wil actieprogramma tegen eenzaamheid | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Het college gaat op voorhand al uit van een mislukte poging. | Foto: Wim Siemerink
Het college gaat op voorhand al uit van een mislukte poging. | Foto: Wim Siemerink (Foto: )
Politiek

College wil actieprogramma tegen eenzaamheid

Het is een landelijk streven om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Maar dit betekent in de praktijk dat er bij alleenstaanden veel vaker sprake is van een gevoel van eenzaamheid. Zeker bij personen met beperkte bewegingsvrijheid en die met een psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking.

In een rondetafelgesprek buigt de politiek zich deze week over het fenomeen van eenzaamheid. Aan de raad wordt gevraagd een bedrag van € 183.500 beschikbaar te stellen om vanuit de politiek actie te ondernemen om de vastgestelde eenzaamheid onder de inwoners vanuit het welzijnswerk te gaan aanpakken.

Actieprogramma

Met het actieprogramma 'Mensen hebben mensen nodig' wil de gemeente een gericht programma tegen eenzaamheid realiseren. Ook in Noordwijk is verborgen eenzaamheid vastgesteld. De politiek moet nu eerst een som geld beschikbaar stellen om de boogde bestrijding hiervan te financieren. Het college heeft een trend vastgesteld en wil nu zo spoedig mogelijk daar daadkrachtig tegen optreden. Op basis van een analyse die er is gemaakt van de manier waarop er tot nu toe in de 4 kernen welzijnsactiviteiten werden uitgevoerd. Deze analyse en de gesprekken die daarop volgden zouden hebben geleid tot nieuwe inzichten en een nieuw perspectief op het bestaande welzijnswerk.

Te weinig verbindingen

Vastgesteld zou zijn dat er in Noordwijk toch te weinig verbindingen bestaan tussen een deel van de bewoners. Waardoor het gevoel aan verbondenheid er ook niet is. B&W willen nu daadwerkelijk het probleem aanpakken en komen tot concretisering van hun visie op het welzijnswerk. Hiertoe zijn er 4 actielijnen uitgezet met de titels 'Voorkomen', 'Aanpakken', 'Versterken van de randvoorwaarden' plus 'Hieruit lering trekken'. Het college onderkent de theoretische benadering en ziet als risico dat er, ondanks alle inspanningen, er niet positief wordt gereageerd.

Mislukking?

Het daadwerkelijk kunnen betrekken van inwoners bij de uitvoering van dit actieprogramma en, vooral belangrijk, de wijze van communiceren vanuit het gemeentehuis worden als behoorlijke risico's erkend. Het actieprogramma wordt kennelijk ook nog gezien als leerproces. In het voorstel staat daarover zelfs te lezen dat het college rekening houdt met een mislukking. In het voorstel aan de raad wordt benadrukt dat mislukken ook een leerervaring is.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>