Moties over fietsen en paarden op het strand | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Er is veel te doen over paarden en fietsen op het strand. | Foto: PR
Er is veel te doen over paarden en fietsen op het strand. | Foto: PR (Foto: )
Politiek

Moties over fietsen en paarden op het strand

B&W lijken moeite te hebben met de moties van de gemeenteraad betreffende het gebruik van het strand door fietsers en ruiters te paard via afrit 27. Het college schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de brede de brede interesse van de met bijna 1300 handtekeningen voorziene petitie juist aanleiding is om de wensen betreffende afrit 27, niet uit te voeren.

Het college meent dat openstelling van afrit 27 naar verwachting niet alleen gaat leiden tot een intensiever gebruik van de afrit, maar vooral dat er hierdoor de belangstelling zal toenemen en er veel meer paarden op het strand gaan komen. Ook werd een motie Fietsgebruik Strand door de raad aangenomen. De essentie is dat in de periode van 1 oktober tot 1 maart op het gehele Noordwijkse strand door een ieder vrijuit gefietst mag worden. Noodzaak daarbij is wel dat het college via aanpassing van de APV ontheffing verleent.

Inmiddels geeft het college en andere uitleg aan de motie en spreekt van het voeren van een 'ruimhartiger beleid', waarbij ontheffing uitsluitend geldt van 1 oktober tot 1 maart en er niet mag worden gefietst voor de beide boulevards. Ook mag er niet worden gefietst op de strand tussen paal 70 en paal 73. Reden voor PUUR om schriftelijke vragen te stellen waarin gewag gemaakt wordt van administratieve rompslomp en 'blij maken met een dooie mus'. De fractie vraagt zich af welke reden er is om niet in de geest van de motie te willen handelen.

Het college wijst in haar uitleg nog eens op gevaren voor fietsers door kuilen en rul zand en dat er vooral rekening zal moeten worden gehouden met andere strandgebruikers en bezoekers. Men verwacht dat er zich zeker incidenten gaan voordoen en stelt het verplicht om hiervan altijd melding te maken bij Team VHT.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>