SJC-leden ongerust over recente ontwikkelingen | de Noordwijker
Logo denoordwijker.nl
Het SJC bestuur informeert de ledenvergadering over de stand van zaken. | Foto: WS
Het SJC bestuur informeert de ledenvergadering over de stand van zaken. | Foto: WS (Foto: )

SJC-leden ongerust over recente ontwikkelingen

Tijdens de opvallend goed bezochte jaarvergadering van de voetbalvereniging SJC ging het natuurlijk over voetbal en legde het bestuur verantwoording af over de consequenties van het gevoerde beleid. Waarbij de huidige status van de herontwikkeling door de gemeente Noordwijk tot niemands verrassing een belangrijk onderwerp bleek te zijn.

Organisatorisch gaat het goed met de voetbalclub. Tijdens verantwoording van het de financieel beleid door penningmeester Marco Verhoeven bleek dat het avontuur in zaterdag derde divisie, in tegenstelling tot het sportieve deel, financieel een positief resultaat te zien gaf. En ook dat de meerjarenbegroting de nodige ruimte biedt om, naast de noodzakelijke organisatorische uitgaven, nog een behoorlijk aantal van de meest belangrijke wensen te financieren.

De leden uitten richting het bestuur wel hun grote zorgen over het dreigende tekort aan vrijwilligers. Dit vraagstuk , wat van alle tijden is, werd bestuurlijk al heel serieus genomen. Inmiddels zijn er dan ook belangrijke en zeer hoopgevende initiatieven genomen om de werving op een nieuwe manier te gaan aanpakken.

Het belangrijkste onderwerp werd natuurlijk de vorderingen bij de nieuwbouw op het complex. De grootste ongerustheid bij de leden is toch wel de langdurige stilte, het ontbreken van zichtbare vorderingen en vooral ook de mogelijke financiële consequenties. Voorzitter Herman Meyvogel liet in een chronologisch verslag zien hoe de clubbestuurders zich hierbij hadden ingezet in het afgelopen jaar. Hij maakte daarbij gewag van een optimale samenwerking met de gemeente. Maar ook van de onvoorziene problemen die niet op clubniveau kunnen worden opgelost. De stikstofaffaire en de uitspraak van de Raad van State, eind mei dit jaar zorgden voor de catastrofe van het niet verkrijgen van de nodige vergunning.
Inmiddels is die vergunning, met opnieuw vertraging van 6 maanden, wel binnen. Overigens gaat men niet direct aan de slag maar kan om allerlei reden pas in het volgende kalender jaar worden begonnen.


Armoedig

Er klonken richting het bestuur wel zeer verontwaardigde opmerkingen over de armoedige uitstraling die het SJC-complex inmiddels kenmerkt. Men benadrukte daarbij de tegenstelling tot het andere voetbalcomplex in Noordwijk. De scherpe opmerkingen hierover door o.a. bezoekende verenigingen maar ook van sponsorzijde, blijken de SJC-vrijwilligers behoorlijk pijn te doen. Vanuit de vergadering kwamen een aantal zeer eenvoudig uit te voeren oplossingen om in ieder geval de uitstraling flink te verbeteren. Men bleek vooral bang dat de huidige omstandigheden voor de politiek aanleiding zullen zijn om de van meet af aan gedane beloften, zoals een hybride hoofdveld, niet te willen inlossen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225491&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=denoordwijker.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=220" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>